Як розрахувати частку продажів. Як обчислити частку від продажів.

У торгівлі і сфері послуг часто застосовується показник «частка продажів », який найбільш повно характеризує становище конкретного підприємства на ринку. Термін має й іншу назву - питома вага. Другий варіант вважається більш точним і тому найчастіше використовується в сфері економіки.
Інструкція
1
Оцініть масштаб роботи. Частка продажів є відсоткове співвідношення, розрахунок якого може вироблятися як в цілому по галузі, так і в рамках окремо взятого підприємства. Якщо розглянути, наприклад, роздрібний магазин, то показник звичайно використовується для оцінки конкурентного середовища, а також використовується як величини порівняння продажів товарних груп в асортиментному переліку.
2
Підготуйте необхідну інформацію. В якості основного джерела використовуються внутрішні звіти фінансово-господарської діяльності, а також інформація з офіційних статистичних збірників. Пам'ятайте, що правильність розрахунків залежить від наявності достовірних даних. Тому не варто брати за основу неперевірені відомості з першого-ліпшого інтернет-сайту.
3
Скористайтеся формулою: y = v1/v2 * 100, де y - питома вага (у%); v1 - порівнюваний показник (тобто частку якого необхідно знайти); v2 - показник, з яким відбувається сравненіе.Напрімер, якщо необхідно дізнатися питома вага конкретної асортиментної одиниці магазину, то для цього необхідно співвіднести суму вибраних товарів до товарообігу в цілому.
4
Позначте цікавлять параметри розрахунку. Існують різні варіації для знаходження частки продажів , їх вибір залежить від мети проведеного аналізу. Так, питома вага може бути визначений: • В діючих і порівнянних цінах (в першому випадку за точку відліку приймаються реальна вартість товарів, за якими вони реалізуються у другому - ціна вказується без урахування надбавок); • На різних часових проміжках (в якості найбільш популярних використовується рік, квартал, місяць, але можливі й інші варіанти); • По відношенню до показників минулого чи базисного періоду; • На підставі внутрішньої і зовнішньої інформації.