Як проводити практичне заняття.

Крім лекцій, основними формами навчання студентів у вузі є семінари та практичні заняття, лабораторні роботи і практикуми. Межі між ними не завжди виразні. Тому в реальному навчальному процесі семінар і практичне заняття іноді розуміються як синоніми (наприклад, при вивченні гуманітарних дисциплін), практичні заняття включають елементи лабораторних («лабораторно-практичні заняття»). Основна мета таких занять - формування у студентів практичних навичок і умінь.
Вам знадобиться
  • - План проведення практичного заняття;
  • - методичні вказівки по досліджуваної навчальної дисципліни;
  • - основні і допоміжні матеріали;
  • - робочий журнал викладача.
Інструкція
1
Отже, у вашому розкладі стоїть «практичне заняття » (лабораторні заняття у вузах значаться саме як «лабораторні»). Теми та питання і завдання для практичних занять, як правило, відображені в робочій програмі відповідної навчальної дисципліни. При необхідності їх можна коригувати. Подбайте про те, щоб план семінарського заняття, включаючи список рекомендованої літератури, студенти отримали заздалегідь - за кілька днів до його проведення.
2
Подумайте про форму проведення практичного заняття. При вивченні гуманітарних і соціальних дисциплін основним видом практичних занять є семінар. Найчастіше це обговорення трьох-чотирьох питань з усіма студентами групи або заслуховування доповідей та рефератів окремих студентів. Ви також можете використовувати інтерактивні методи навчання: дискусії, роботу в мікрогрупах, ділові ігри, розбір кейсів (ситуаційних завдань), індивідуальні та групові презентації.
3
Вивчення дисциплін математичного та природничого циклу має свою специфіку. При проведенні «практик» упор робиться на рішенні типових задач і виконанні вправ (семінар з вищої математики). Якщо це лабораторно-практичне заняття , студентів навчають техніці експерименту і роботі з обладнанням, приладами, інструментами і т.д. Власне лабораторні роботи (лабораторні практикуми) вимагають особливих умов для проведення та виділяються як особливий вид занять.
4
Під час проведення практичного заняття тримайте в голові його структуру і намагайтеся все розрахувати за часом. Семінар, наприклад, зазвичай передбачає вступне слово викладача, потім контроль теоретичних знань та/або виконання практичних завдань, далі йде підведення підсумків. Ділова гра вимагає іншої організації і структурування часу. Типовою проблемою новачків є або занадто поспішний розгляд всіх запланованих питань, або, навпаки - катастрофічна нестача часу (встигли розібрати тільки одне питання з трьох).
5
Слідкуйте за тим, щоб обговорення питань практичного заняття проходило в психологічно комфортній атмосфері. Уникайте як надмірного дистанціювання від студентів, так і проявів панібратства. Направляйте і підтримуйте діалог студентів не тільки з собою, але й один з одним, контролюйте шум в аудиторії. Заохочуйте правильні відповіді та оригінальні судження, роз'яснюйте незрозумілі моменти і коректно поправляйте допущені студентами неточності і помилки.
Корисна порада
Заздалегідь підготуйте і перевірте необхідне для практичного заняття обладнання (наприклад, техніку для показу студентських презентацій), основні і допоміжні матеріали (наприклад, бланки для тестування або збірники завдань). Не забудьте свій робочий журнал, де потрібно буде зазначити присутніх студентів і виставити їм оцінки.