Як написати дипломну роботу. Як скласти дипломну роботу.

Завершальним етапом навчання у вищому навчальному закладі є написання навчально-наукового дослідження студента - дипломної роботи. Для того щоб підготувати якісну дипломну роботу і захистити її на «відмінно», студенту знадобляться знання, отримані протягом усіх років навчання у ВУЗі. На що ж слід звернути увагу при підготовці диплома?
Інструкція
1
По-перше, виберіть тему дипломної роботи. Якщо ви вчитеся на денному відділенні ВНЗ, намагайтеся підібрати тему, яка вам близька і цікава, в якій ви розбираєтеся. Якщо ви працюєте і вчитеся одночасно, вибирайте тему диплома стосовно своєї організації, ближче до того, чим ви конкретно займаєтеся. В цьому випадку вам буде набагато простіше зібрати всю необхідну інформацію для дослідження.
2
Узгодьте обрану тему з науковим керівником, при необхідності внесіть корективи. Контакт з керівником дипломного проекту дуже важливий. Обміняйтеся з ним телефонами, обговоріть час для консультацій. Без поважної причини не пропускайте призначені зустрічі. Багато керівників йдуть назустріч студентам, спілкуючись за допомогою електронної пошти. Це особливо зручно для іногородніх студентів-заочників. Постарайтеся справити на наукового керівника гарне враження, налагодити з ним добрі відносини і плідна співпраця, щоб він надавав вам необхідну підтримку і направляв на правильний шлях.
3
Складіть план дипломної роботи. Це дуже важливий момент, і тут вам зобов'язаний надати допомогу науковий керівник. Обговоріть з ним приблизний зміст кожного розділу. Як правило, дипломна робота складається з вступу, теоретичної та практичної частини, висновків, списку використаних в роботі джерел та додатку. Залежно від вимог кожного конкретного навчального закладу дипломна робота повинна бути викладена на 60-100 сторінках машинописного тексту.
4
У вступі обґрунтуйте актуальність і практичну значимість теми дипломної роботи; коротенько визначте об'єкт, предмет, мета і завдання дослідження; розгляньте методи його проведення; розкрийте основний зміст роботи, її структуру. Введення зазвичай пишуть після того, як написана основна частина диплома.
5
У теоретичній частині опишіть і проаналізуйте загальні поняття теми дипломної роботи. Теоретична частина - це огляд всіх закономірностей і підходів до дослідження обраної вами теми. Тут же викладіть власні пропозиції щодо вирішення проблеми, поставленої в роботі, опишіть приблизну методику майбутнього дослідження.
6
Приділіть особливу увагу практичній частині дипломної роботи. Детально опишіть всі деталі проведеного дослідження, приведіть необхідні розрахунки, діаграми і графіки. Обов'язково обґрунтуйте використані для проведення дослідження методи. Опишіть по пунктах всі отримані результати.
7
У висновку підведіть підсумок зробленого, зробіть висновки, чітко викладіть свої конкретні пропозиції щодо поліпшення ситуації, що склалася, вирішення поставленої проблеми і вдосконаленню всього процесу. Дуже цінуються інновації - застосування новаторського підходу у вирішенні описаної в дипломній роботі проблеми.
8
Найголовніше, не відкладайте на останній момент процес підготовки дипломної роботи, щоб не створювати собі зайвих проблем перед захистом. Примусьте себе працювати над дипломом 2-3 години щодня, як тільки затвердите з науковим керівником тему дослідження і складете план. Тоді ви зможете написати по-справжньому якісну роботу , якої залишаться задоволені всі члени атестаційної комісії.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=VsbXzJ3_Nss
Корисна порада
Додайте додаткові матеріали в додатку, щоб не перевантажувати основні розділи роботи. В додаток зазвичай поміщають все більші графіки, схеми, таблиці, діаграми, розрахунки, витяги з постанов та інших документів.