Як розподілити чистий прибуток.

Відповідно до російського законодавства чиста прибуток , отримана підприємством у результаті своєї фінансово-господарської діяльності, може розподілятися між учасниками даної юридичної особи, а може залишатися в розпорядженні організації (на фінансування капітальних вкладень, виплати соціального характеру і т.д.).
Інструкція
1
При розподілі прибутку підприємства її можна направити на наступні цілі: - виплату дивідендів учасникам товариства, - створення резервного чи іншого фонду, - збільшення статутного капіталу. У розподілі прибутку вправі приймати участи всі акціонери товариства.
2
Врахуйте, що прибуток між учасниками розподіляється на підставі рішення загальних зборів акціонерів, яке може прийматися раз на рік, півроку чи щоквартально. Але при цьому законодавство передбачає заборони на розподіл прибутку в деяких випадках: - якщо не повністю оплачений статутний капітал, - якщо не були оплачені дійсні вартості часток учасників, які дають право на отримання таких виплат, - якщо підприємство має ознаки фінансової неспроможності, - якщо вартість чистих активів нижче величини статутного капіталу або резервного фонду. Як тільки дані обставини будуть усунені, прибуток може бути розподілена між учасниками.
3
За рахунок чистого прибутку ви можете створити або збільшити фонди підприємства. При цьому обмежень щодо порядку формування та величини резервного та інших фондів не існує.
4
Крім того, ви можете направити прибуток на збільшення статутного капітал. Однак дана операція здійснюється тільки після повної його оплати. Статутний капітал не може бути збільшений більше, ніж на різницю між вартістю чистих активів і сумою статутного капіталу і резервного фонду підприємства. При цьому зростання статутного капіталу веде до пропорційного збільшення вартості часток всіх його учасників.
5
Чисту прибуток поточного року ви можете направити на погашення збитків минулих років, здійснення соціальних витрат, виплату додаткових премій співробітникам. Розмір даних виплат не обмежений законодавством і затверджується загальними зборами акціонерів.