Як оформити красиво доповідь.

Доповідь - письмова робота, оформляються певним чином і використовувана в освітніх установах і на підприємствах. Як оформити подібну роботу таким чином, щоб її зовнішній зміст було не гірше внутрішнього і відповідало всім загальноприйнятим нормам?
Інструкція
1
Використовуйте для написання доповіді комп'ютер. Обсяг доповіді не повинен бути більше 5 сторінок формату А4 з параметрами: 210x297 мм (ліве поле 21 мм, верхнє поле 20 мм, праве поле 21 мм, нижнє поле 20 мм). В обсяг включаються посилання, малюнки, схеми, анотація тощо.
2
Оформіть титульний лист доповіді розміром шрифту 16 кеглів, назва теми пишіть великими літерами, напівжирним курсивом з вирівнюванням по центру. Нижче теми, по центру вказується автор або автори доповіді (розмір шрифту 14 кеглів, курсив, одинарний інтервал). В оформленні титульного аркуша використовується єдиний тип шрифту - Times New Roman.
3
Перерахуйте список організацій або навчальних закладів, які представляють доповідачі на титульній сторінці доповіді, поруч із прізвищем автора. Вимоги до оформлення списку: розмір шрифту 12 кеглів, одинарний інтервал, курсив, через крапку з комою.
4
Помістіть е-mail адреси доповідачів після списку організацій на окремому рядку. Розмір шрифту 12 кеглів, одинарний інтервал.
5
Складіть анотацію вашої доповіді на окремій сторінці. Розмір шрифту 12 кеглів, одинарний інтервал.
6
Набирайте основний текст доповіді шрифтом Times New Roman, розміром 14 кеглів з одинарним інтервалом.
7
Додайте список літератури на окремій сторінці. Він набирається шрифтом 12 кеглів, нумерується, і номери посилань вказуються в основному тексті у квадратних дужках. У списку літератури ініціали автора повинні знаходитися перед прізвищем без пробілів.
8
Оформіть таблиці, схеми, малюнки в додатку доповіді. Вимоги до оформлення: назва таблиці - напівжирний шрифт, 14 кеглів, вирівнювання по центру; нижче розташовується сама таблиця. На одному аркуші можна оформляти кілька таблиць.
9
Зробіть рамку для кожної сторінки доповіді, включаючи титульний лист (якщо подібне оформлення не забороняється вашим керівником). Для цього використовуйте команди: файл-параметри сторінки-джерело паперу-кордону. У діалоговому вікні задайте тип рамки, її ширину, колір і малюнок.
Зверніть увагу
Зайва самодіяльність в оздобленні доповіді може не сподобатися вашому керівнику. Дотримуйтеся загальноприйнятих норм і правил оформлення подібних робіт.