Як викладати математику.

«Життя прикрашається двома речами: заняттям математикою і її викладанням» голосують знаменитий вислів відомого французького вченого Симеона Пуассона. «Математика - цариця наук» - ще один вислів не менш відомого стародавнього математика Карла Гаусса. У всі часи людей цікавила ця наука і методи її викладання. Як же навчати математиці так, щоб пробудити інтерес до цього непростого, але дуже важливого предмету?
Інструкція
1
Готуйтеся до уроку математики заздалегідь: чітко продумуйте його структуру, використовувані форми, методи і засоби навчання.
2
Орієнтуйтеся при підготовці до уроку на сучасні освітні стандарти й навчальну програму, що регламентують зміст навчального курсу «Математика» на різних освітніх щаблях.
3
Доводьте на конкретних прикладах, де це можливо, зв'язок математики з практичною діяльністю людини, тобто показуйте її актуальність в сьогоднішньому світі.
4
Використовуйте різноманітні методи навчання: - словесні (лекції, бесіди, диспути); - Наочні (таблиці, слайди, об'ємні моделі геометричних фігур, відеоматеріали тощо.); - Практичні (уроки - дослідження, практичні роботи).
5
Застосовуйте різноманітні форми організації роботи учнів на уроці: групову роботу, нестандартні уроки (математичні бої, конкурси «Кращий математик», уроки - презентації та т.п.).
6
Відстежуйте результати процесу навчання математики за допомогою різних видів і форм контролю, таких як: контрольні, самостійні, тестові роботи; математичні диктанти (алгебраїчні, геометричні), заліки, контроль за картками і т.п.
7
Знайомте учнів з історією розвитку математики як науки, з біографіями видатних учених-математиків. Для цих цілей організовуйте на початку уроку такий момент, як «історична довідка».
8
Давайте дітям творчі завдання, наприклад, скласти математичну казку на тему «Дроби» або скласти математичний кросворд по якійсь із тем.
9
Влаштовуйте відкриті, інтегровані уроки, поєднуючи математику з такими предметами, як фізика, інформатика і т.д.
10
Систематично перевіряйте домашнє завдання учнів з математики, виставляйте оцінки за його виконання.
11
Звертайте увагу на відстаючих учнів, т.к. математика - складний предмет і вимагає певних здібностей.
12
Проводите олімпіади з математики, виявляючи найбільш обдарованих учнів. Для подібних учнів можуть бути організовані додаткові курси за вибором з математики.