Як скласти баланс робочого часу.

Баланс робочого часу увазі під собою систему показників, зазначених у плануванні праці в компанії. Ці показники характеризують ресурси робочого часу співробітників, їх розподіл за витратами і використання. Даний баланс складається для виявлення резервів збільшення продуктивності праці в ході більш раціонального застосування робочого часу.
Інструкція
1
Складіть плановий баланс по робочому часу. Проаналізуйте в ньому можливості зміни корисного кількості робочого часу. Враховуйте при цьому зміна величини днів неявок співробітниками на роботу безпосередньо, з поважних причин, а також намечаемое зменшення різних втрат часу.
2
Напишіть фактичний (звітний) баланс по робочому часу. Зробіть аналіз даного балансу по робочому часу. Він дозволить вам з'ясувати причини відхилення реального використання робочого часу від наявних планових показників. У свою чергу, це допоможе розробити необхідні заходи, спрямовані на застосування позитивного досвіду, а також усунення недоліків.
3
Розраховуйте баланс по робочому часу на одиницю середнього робочого. При цьому саме робочий час розподіліть по всіх типах витрат, зведеним в 3 основні групи. Перша група витрат включає в себе витрати, що характеризують використовується корисний час, яке було відпрацьовано за прямим призначенням. Друга група витрат складається з робочого часу, який не було використано у виробництві з якихось поважних причин (відпустки: чергові, по навчанню, додаткові, по вагітності, пологів, на момент виконання певних державних обов'язків). Також дана група включає в себе перерви, наявні всередині робочого дня. У третю групу входять всі інші витрати робочого часу (неявки з дозволу директора, прогули, внутрішньозмінні простої).
4
Визначте нормативні або проектовані витрати. Як правило, вони беруться з нормативів часу або за результатом робочого дня самого кращого працівника. Якщо цих даних немає, тоді з фактичних витрат відніміть переборні втрати і наявні нераціональні витрати робочого часу.