Як знайти об'єм випуску продукції.

Визначення обсягу випущеної і реалізованої продукції - одна з головних задач, яку повинен вміти вирішувати кожен економіст. Адже даний показник, розрахований в динаміці, дозволяє зробити висновок про темпи економічного і виробничого розвитку підприємства.
Інструкція
1
Пам'ятайте, що обсяг виробництва продукції може вимірюватися різними показниками. Вони бувають натуральними, умовно-натуральними і вартісними. До натуральних показників відносяться штуки, тонни, кубічні метри, літри тощо Умовно-натуральні показники використовуються для узагальнення обсягу різних видів однорідної продукції . Наприклад, видобуток палива в перерахунку на умовне паливо, виробництво матеріалів в перечете на умовний цегла і т.д.
2
Для того щоб знайти загальний обсяг виробленої продукції , використовуйте вартісні показники. Найважливішими з них є товарна продукція і валова продукція. Товарна продукція - продукція, вироблена для реалізації за межами підприємства. Даний показник розраховують на основі валової продукції шляхом вирахування з неї вартості незавершеного виробництва і напівфабрикатів. Валова продукція - це вартість всіх готових виробів і напівфабрикатів, виготовлених за певний період з власних матеріалів та матеріалів замовника за мінусом готових виробів і напівфабрикатів, спожитих в процесі виробництва.
3
В спрощеному вигляді визначити обсяг виробленої продукції в вартісному вираженні ви можете шляхом множення кількості виготовленої продукції в натуральному вираженні на число одиниць продукції і ціну реалізації. Якщо продукція неоднорідна, то розрахунок буде трохи складніше. Для цього знайдіть обсяг кожної партії продукції в грошовому вираженні і складіть отримані обсяги.
4
Якщо вам необхідно зіставити обсяг випуску продукції за різні проміжки часу, то доведеться привести їх до порівнянної увазі, тобто розрахувати в порівнянних цінах. Їх можна знайти через рівень інфляції (індекс споживчих цін). Для цього помножте кількість виробленої продукції на індекс цін певного року.