Як оформляти виноски на статті.

Курсова, дипломна робота, дисертація або інший науковий працю припускають посилання на роботи авторитетних авторів. Найчастіше потрібно зробити підрядковим виноску на статтю, опубліковану в журналі. Важливо навчитися робити це правильно, використовуючи можливості текстового редактора Microsoft Word, адже коректно зроблені виноски - важливедоданок хорошої роботи.
Інструкція
1
Якщо ви пишете курсову, дипломну роботу або дисертацію, візьміть у вашому навчальному закладі методичний посібник з оформлення роботи. Хоча існують загальні стандарти оформлення виносок, деякі вимоги в різних ВУЗах можуть бути неоднаковими. Наприклад, немає єдності в таких питаннях, як виділення прізвища автора курсивом, розмір шрифту виноски (10 або 12), і т.д. Прочитайте в методичному посібнику, які вимоги пред'являються до оформлення підрядкових виносок ВУЗом, для якого ви пишете роботу.
2
Визначте, який вид цитування ви будете використовувати: пряме (дослівне) або непряме (парафраз). Пряме цитування припускає використання фрази з джерела без змін, при цьому цитата виділяється лапками. Непряме цитування увазі переказ думки, взятої з статті, своїми словами. В цьому випадку лапки використовувати не потрібно.
3
Встановіть курсор після цитати. В кінці речення курсор встановіть до точки.
4
На панелі інструментів текстового редактора Microsoft Word, що знаходиться вгорі екрану комп'ютера, виберіть меню «Вставка», потім функцію «Посилання», потім «Сноска». У вікні, задайте параметри виноски : положення і формат. Виберіть положення виноски «внизу сторінки». В поле «формат» задайте формат номера: позначення виноски цифрами або іншими символами. Щоб виноски нумерувалися окремо на кожній сторінці, в поле «нумерація» встановіть «на кожній сторінці». Після цього натисніть кнопку «Вставити». В результаті ваших дій там, де був встановлений курсор, з'явиться номер (або інше задане позначення) виноски . Внизу сторінки також з'явиться номер (позначення) виноски , після якого необхідно зробити запис про джерело цитування.
5
Запис в підрядковий виносці робіть в залежності від виду цитування. При прямому цитуванні з статті журналу, записуйте підрядковим виноску так: «Смирнов А.А. Підвищення кваліфікації суддів//Юридичний вісник. - 2000. - №4. - С.32 ». При непрямому цитуванні записуйте виноску наступним чином: «Див. про це: Смирнов А.А. Підвищення кваліфікації суддів//Юридичний вісник. - 2000. - №4. - С.32 »або« Див .: Смирнов А.А. Підвищення кваліфікації суддів//Юридичний вісник. - 2000. - №4. - С.32 »
Зверніть увагу
Якщо в якості джерела використовується монографія, підручник (навчальний посібник), дисертація, закон і т.д., підрядкові виноски оформлятимуться по-іншому.