Як розрахувати відновну вартість.

Знос обладнання, будівель тягне за собою перерахунок первісної вартості. Різний час придбання та введення в експлуатацію основних засобів по-різному відбивається в балансі підприємства. У процесі використання основні фонди підлягають переоцінці з метою виявлення їх відновної вартості.
Інструкція
1
Складіть список основних засобів, які потребують переоцінки на вашому підприємстві. До основних засобів відносяться: будівлі, споруди, виробниче обладнання, машини, тобто всі кошти, які складають фізичний капітал підприємства.
2
Використовуйте один з двох методів переоцінки основних засобів. Визначте відновну вартість шляхом індексування первісної вартості з урахуванням суми амортизації. Для цього дізнайтеся первісну вартість основних засобів. Вона складається з ціни, сплаченої при покупці, а також транспортних та інших витратах, потребовавшихся для введення в експлуатацію основних засобів. Всі витрати, зроблені при установці, виготовленні основних засобів приймаються в увазі при визначенні первісної вартості. Однак податок на додану вартість разі не вмикайте в цей показник. Також до первісної вартість разі не вмикайте загальногосподарські та подібні їм витрати, якщо вони безпосередньо не пов'язані з придбанням основних засобів.
3
Коли первісна вартість підрахована, а індекс переоцінки відомий, розрахуйте відновну вартість за формулою, яка наведена нижче: Фв = Фп * Кпер, гдеФв - відновна вартість , виражається в рублях, Фп - початкова вартість , виражається в рублях, іКпер - коефіцієнт переоцінки.
Зверніть увагу
Відновлювальна вартість після переоцінки основних засобів стає первісною вартістю.
Корисна порада
Розрахунок відновної вартості не є обов'язковим для організації. Дана процедура може повторюватися на підприємстві не частіше, ніж 1 раз на рік, де за початок року береться 1 січня. Кожне підприємство у своїй обліковій політиці має право самостійно складати список основних засобів, які потребують перерахунку відновної вартості за певний період часу.
Відновлювальний диск допомагає вберегти комп'ютер від збоїв і швидко відновлює операційну систему, а також виправляє проблеми різного характеру. Для створення відновного диск а необхідно придбати інсталяційний диск операційної системи Windows XP, а також діючий код Windows і 1,5 ГБ місця на жорсткому диск е .
Вам знадобиться
  • Персональний комп'ютер, диск Windows XP
Інструкція
1
Створюємо в кореневому каталозі вінчестера папку XP і копіюємо всі файли з інсталяційного диск а в цю папку. У кореневому каталозі створюємо папку SP3 і копіюємо туди файли оновлень третього пакета, які можна скачати в інтернеті. (Розмір файлу близько 324 МБ). У меню «Пуск» натискаємо кнопку «Виконати» і дуже уважно вводимо шлях до переписаному файлу. Якщо дані введені правильно, через хвилину має з'явитися повідомлення «Completed». Дана процедура вважається успішно виконану, якщо всі кроки будуть виконані по черзі.
2
Потім створюємо файл автоматичної установки, в якому вказуємо діючий код продукту. В оригінальному установчому диск е переходимо в папку «SupportTools» і натискаємо два рази на файл «deploy.cab». Далі після розпакування файлу «setupmgr.exe» запускаємо, де відкривається майстер «Windows Setup Manager». Після того, як з'явиться запит, необхідно вибрати вкладку «Create a new answer file», а потім вибрати пункт «Windows Unattended Installation». У рядку «User Interaction Level» вибираємо «Provide defaults», а в «Distribution Folder» відповідаємо «No».
3
Після всього цього з'являється нове текстове вікно, в якому необхідно вказати ключ в поле «Providing the Product Key», в результаті чого буде створено «unattend.txt», який копіюємо в папку XP. Після цього створюємо завантажувальний диск в будь-якій програмі, яку використовуємо на даному комп'ютері і записуємо його, виконуючи покрокові інструкції для запису диск а. Відновлювальний диск для комп'ютера створити не складно, просто необхідно виконувати покроковий алгоритм. Далі ви зможете використовувати відновлювальний диск в різних критичних ситуаціях.