Як зрозуміти бухгалтерський облік.

Бух облік являє собою складну систему реєстрації, збору і обробки інформації про зобов'язання організації, виражену в грошовому вигляді. Простіше кажучи, бухгалтерський облік потрібен для реєстрації всього, що відбувається в організації і стосується прибутку.
Інструкція
1
Для того щоб розібратися в бух облік е, вивчіть теорію бухгалтерського облік а та основи економіки. Розберіться з тим, що таке проводки, які бувають типи рахунків і балансів, а також види фінансових потоків.
2
У відповідності з федеральним законом «Про бухгалтерський облік е», бух облік повинен вестися абсолютно в кожній організації з моменту її реєстрації, інакше можуть виникнути непотрібні проблеми з контролюючими органами. Для організацій, які не вели бухгалтерський облік або бух облік вівся неправильно, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів: - стаття 15.11. КоАП РФ передбачає накладення штрафу в розмірі 2000 - 3000 рублів за неправильне ведення бух облік а й надання недостовірної бухгалтерської звітності; - стаття 15.6. КоАП РФ передбачає накладення штрафу в розмірі 100 - 500 рублів за відсутність відомостей, необхідних для надання в контролюючі органи.
3
Освоюючи бух облік , запам'ятайте його основні вимоги та важливі завдання, які однакові абсолютно у всіх організаціях: - будь-яка організація, незалежно від її форми власності, повинна вести повний бухгалтерський облік майна, господарських операцій та інших зобов'язань шляхом подвійного запису на рахунках бухгалтерського облік а; - бух облік в Росії ведеться виключно в національній валюті - рублях; - будь-яка організація в Протягом звітного року повинна дотримуватися певної облік ної політики. Облікова політика передбачає своєчасність надання даних, пріоритет економічного змісту фактів, несуперечність і раціональність бухгалтерського облік а; - поточні витрати на виконання роботи, виробництво продукції, надання послуг та інші фінансові вкладення враховуються окремо.
4
Формуйте достовірну та точну інформацію про господарсько-фінансове становище організації, необхідну внутрішнім користувачам (керівникам, власникам, учасникам) бухгалтерського облік а і зовнішнім користувачам (кредиторам, інвесторам).
5
Вчасно надавайте повну інформацію як внутрішнім, так і зовнішнім користувачам бухгалтерського облік а. Попереджайте можливі негативні явища у фінансовій, а також у господарській діяльності організації, прогнозуйте результати діяльності організації.