Як знайти середню щільність. Як вирахувати середню щільність.

Більшість тіл має складну структуру, адже вони складаються з різних речовин. Тому знайти їх щільність за допомогою таблиць практично неможливо. Щоб отримати уявлення про їх структуру, використовують таке поняття, як середня щільність , яка розраховується після вимірювання маси й обсягу тіла.
Вам знадобиться
  • - ваги;
  • - мірний циліндр;
  • - таблиця густин різних речовин.
Інструкція
1
Якщо тіло складається не з однорідної речовини, знайдіть за допомогою ваг його масу, а потім виміряйте об'єм. Якщо це рідина, зробіть вимір за допомогою мірного циліндра. Якщо ж це тверде тіло правильної форми (куб, призма, багатогранник, куля, циліндр і т.д.), знайдіть його обсяг геометричними методами. Якщо тіло неправильної форми, занурте його у воду, яка залита в мірний циліндр, і по її підйому визначте об'єм тіла. Поділіть виміряну масу тіла на його обсяг, в результаті отримаєте середню щільність тіла? = M/V. Якщо маса вимірювалася в кілограмах, обсяг висловіть в м ?, якщо ж в грамах - в см ?. Відповідно щільність вийде в кг/м? або г/см?.
2
Якщо ж зважити тіло не представляється можливим, дізнайтеся щільність матеріалів, з яких воно складається, потім виміряйте об'єм кожної складової частини тіла. Потім знайдіть маси матеріалів, з яких складається тіло, перемноживши їх щільності на обсяги і загальний об'єм тіла, склавши обсяги його складових частин, у тому числі пустот. Поділіть загальну масу тіла на його обсяг, і отримаєте середню щільність тіла? = (? 1 • V1 +? 2 • V2 + ...)/(V1 + V2 + ...).
3
Якщо тіло можна занурити у воду, знайдіть його вага у воді за допомогою динамометра. Визначте обсяг виштовхнутою води, який буде дорівнює обсягу зануреного в неї тіла. При розрахунках враховуйте, що щільність води становить 1000 кг/м ?. Щоб знайти середню щільність тіла, зануреного у воду, до його ваги в Ньютона, додайте твір числа 1000 ( щільність води) на прискорення вільного падіння 9,81 м/с? і об'єм тіла в м ?. Вийшло число поділіть на добуток обсягу тіла і 9,81? = (Р +? В • V • 9,81)/(9,81 • V).
4
Коли тіло плаває у воді, знайдіть обсяг виштовхнутою рідини, об'єм тіла. Тоді середня щільність тіла буде дорівнює відношенню твори щільності води на її виштовхнути тілом обсяг і обсягу самого тіла? =? В • Vв/Vт.
Середньооблікова чисельність працівників - це середня кількість працівників за певний період часу. Звіт по даному показнику здають всі організації до податкової інспекції щороку до 20 січня за попередній рік і при створенні (ліквідації) підприємства до 20 числа наступного місяця.
Вам знадобиться
  • Табель робочого часу
Інструкція
1
Даний звіт здається за формою КНД-1110018 «Відомості про середньооблікової чисельності працівників за попередній календарний рік». Середньооблікова чисельність працівників організації дуже важлива при здачі наступних форм податкової звітності: ПДВ, податок на прибуток, податок на майно, земельний податок, а також при отриманні права перейти на спрощену систему оподаткування.
2
Спочатку визначте цей показник за кожен день. У ньому враховуються всі фактично працюючі і непрацюючі, відсутні з яких-небудь причин. Особи, що не відпрацювали повний робочий день, вважаються пропорційно кількості відпрацьованого часу.
3
Потім складіть кількість працюючих працівників за весь місяць і розділіть на число календарних днів у цьому місяці.
4
Далі підсумуйте середньосписковий показник за кожен місяць і розділіть на число 12 (кількість місяців у році). Отримана цифра і буде - середньооблікова чисельність працівників за календарний рік.
5
В середньоспискову чисельність працівників включаються навіть ті, які працюю за договором найму та сезонні працівники. Працівники, для яких з поважних причин знижена тривалість робочого часу, вважаються як цілісні одиниці. Працівники, які працюють за договором найму, але котрі увійшли в іншій організації не можуть входити до середньосписковий показник чисельності працівників. Чисельність працівників повинна вказуватися в табелях робочого часу за формою № Т-12 або Т-13.