Як написати рецензію відгук.

У вищих навчальних закладах обов'язковими документами при здачі кваліфікаційної роботи є рецензія і відгук . Рецензія складається незалежним експертом, який оцінює актуальність, практичне застосування роботи фахівця. Відгук пише науковий керівник освітнього закладу і виявляє свою об'єктивну оцінку проекту.
Вам знадобиться
  • папір формату А4, документи студента, дипломна робота випускника, документи керівника проекту, документа рецензента, печатки організації та навчального закладу, ручка.
Інструкція
1
При написанні рецензії незалежний експерт вказує назву документа посередині аркуша формату А4. Впишіть тему кваліфікаційної роботи, прізвище, ім'я, по батькові працівника підприємства, що здійснює підвищення кваліфікації, відповідно до документа, що посвідчує особу.
2
Першим пунктом рецензії опишіть актуальність і новизну даної роботи фахівця. Другим пунктом розпишіть короткий зміст проекту, вкажіть кількість розділів кваліфікаційної роботи, назва кожного з них. Напишіть, наскільки громадянин розкрив обрану тему. Дайте свою оцінку по повноті зазначеної інформації.
3
Третій пункт зазвичай містить позитивні сторони кваліфікаційного проекту. Вкажіть, наскільки дана робота відрізняється від раніше написаних розроблених систем іншими фахівцями. Виділіть їх окремим абзацом.
4
Так як будь кваліфікаційний проект працівник пише для того, щоб надалі можливо було впровадження у виробництво, четвертим пунктом експерт виділяє практичну значимість даної роботи. Опишіть можливість застосування розробленої системи на конкретному підприємстві, рекомендації щодо впровадження проекту в окрему галузь.
5
П'ятий пункт повинен містити недоліки кваліфікаційної роботи. Він є обов'язковим розділом. Вкажіть, які фактори не врахував фахівець в процесі написання проекту. Але намагайтеся об'єктивно оцінити розроблену систему. Недоліки повинні бути несуттєвими, в цілому не зіпсувати загального враження від проекту даного громадянина.
6
Поставте оцінку кваліфікаційного проекту, яка відповідає оцінці на бал вище, ніж насправді заслуговує розроблена система.
7
Вкажіть займану вами посаду, прізвище, ім'я, по батькові, поставте особистий підпис і завірте печаткою організації.
8
Відгук складається науковим керівником фахівця при написанні кваліфікаційного проекту. Об'єктивна оцінка кожного з розділів і всієї роботи в цілому відбувається за аналогією з рецензією. Тільки відмінність полягає в тому, що позитивні, негативні якості, практична значущість описуються з точки зору іншої людини.
9
Відгук підписує керівник випускної роботи із зазначенням займаної посади, прізвища, ініціалів.
10
У кожному з документів в кінці прописується, що даний громадянин заслуговує присвоєння кваліфікації, вказується називання професії, спеціальності працівника, що підвищує свою кваліфікацію.