Як провести перпендикуляр до площини.

На комплексному кресленні (епюрі) перпендикулярність прямий і площині визначається основними положеннями: якщо одна сторона прямого кута паралельна площині проекцій, то на цю площину прямий кут проектується без спотворення; якщо пряма перпендикулярна двом пересічним прямим площині, вона перпендикулярна цій площині.
Вам знадобиться
  • Олівець, лінійка, транспортир, трикутник.
Інструкція
1
Приклад: через точку M провести перпендикуляр до площині Щоб провести перпендикуляр до площині, слід знайти дві пересічні прямі, що лежать в цій площині, і побудувати перпендикулярну до них пряму. В якості цих двох пересічних прямих вибираються фронталь і горизонталь площині.
2
Горизонталь h (h? H?) - Це пряма, що лежить в площині і паралельна горизонтальній площині проекції П ?. Значить її проекція h ?, а h? завжди паралельна x .
3
фронталь f (f? F?) - Це пряма, що лежить в площині і паралельна фронтальній площині проекцій П ?. Значить f? дорівнює її натуральній величині, а f? завжди паралельна x . З точки А? проведіть h? паралельно x і отримаєте на В? С? точку 1?.
4
За допомогою проекційної лінії зв'язку знайдіть точку 1? на В? С ?. З'єднайте з А? - Це буде h? - Натуральна величина горизонталі. З точки В? проведіть f x , на А? С? отримаєте точку 2 ?. Знайдіть за допомогою лінії проекційної зв'язку точку 2? на А? С ?. З'єднайте з точкою В? - Це буде f? - Натуральна величина фронталі.
5
Побудовані натуральні величини горизонталі h? і фронталі f? визначають напрямок проекцій перпендикуляра до площині. З точки М? проведіть його фронтальну проекцію a? під кутом 90 градусів до f ?, а з точки М? - Його горизонтальну проекцію a? під кутом 90 градусів до h ?. Таким чином, пряма a (a?, A?) Є шуканим перпендикуляром до площині трикутника АВС.
Корисна порада
Побудова перпендикуляра до площини можна використовувати при графічному вирішенні різних завдань нарисної геометрії: - визначення відстані від точки до площини; - визначення відстані між двома паралельними площинами; - побудова взаємно перпендикулярних площин; - побудова на заданій відстані двох паралельних площин і т.п.