Як обчислювати тепловий ефект реакції.

Будь-яка хімічна реакція супроводжується або виділенням, або поглинанням енергії, як правило, у вигляді теплоти. Цю теплоту можна кількісно виміряти. Отримана величина, яка вимірюється в килоджоулях/моль, є тепловим ефектом реакції. Як він обчислюється?
Інструкція
1
У лабораторній практиці для обчислення теплового ефекту використовують спеціальні прилади, які називаються калориметри. Спрощено їх можна представити як ємності з щільно прилягає кришкою, наповнені водою і вкриті шаром теплоизолирующего матеріалу (для недопущення стороннього нагріву або віддачі тепла). В воду поміщений посудину-реактор, де відбувається якесь хімічне перетворення, і термометр.
2
За допомогою термометра, заміряйте температуру води до початку реакції і після її завершення. Запишіть результат. Позначте початкову температуру як t1, кінцеву температуру - t2.
3
Знаючи масу, що знаходиться в калориметре води (m), а також її питому теплоємність (c), ви можете легко визначити кількість теплоти, що виділилася (або поглиненої) в ході хімічної реакції, по наступною формулою: Q = mc (t2 - t1)
4
Зрозуміло, повністю виключити теплообмін між калориметр і навколишнім середовищем неможливо, але в переважній більшості випадків, це настільки незначно впливає на результат, що невеликою похибкою можна знехтувати.
5
Можете обчислити теплової ефект реакції і без використання калориметра. Для цього треба знати теплоти освіти всіх продуктів реакції і всіх вихідних речовин. Вам залишається лише підсумувати теплоти утворення продуктів (зрозуміло, з урахуванням коефіцієнтів), потім - теплоти утворення вихідних речовин (примітка насчет коефіцієнтів справедливо і в цьому випадку), після чого відняти з першої величини другу. Отриманий результат і буде величиною теплового ефекту даної реакції.
Корисна порада
Якщо виділилася енергія більше витраченої, реакція називається екзотермічної. Якщо ж витрачена енергія більше виділяється, реакція називається ендотермічної.