Що таке кредит.

В повсякденному житті ми часто стикаємося з необхідністю отримання кредиту . Кредит - це операція банку з надання позичальнику коштів на умовах платності, зворотності, терміновості і гарантованості. В ширшому розумінні кредит - це вартісна економічна категорія, невід'ємний елемент товарно-грошових відносин.
Інструкція
1
Пам'ятайте, що кредит в фінансах - це відносини між двома сторонами, при яких одна з них надає іншій які-небудь цінності (гроші, цінні папери, дорогоцінні метали). При цьому позичальник зобов'язується повернути їх у встановлений термін і сплатити відсотки за користування.
2
Врахуйте, що цінності, як правило, це гроші, надаються за кредитним договором. У ньому вказуються всі основні умови кредитування: термін повернення боргу, відсоткова ставка, забезпечення по кредиту. Кредит може надаватися банками та іншими кредитними організаціями, наприклад, центрами мікрофінансування, виробники від продажу своїх товарів і послуг, роздрібними компаніями.
3
Більшість з нас стикається з кредитом в класичному його розумінні, тобто грошовим кредитом, коли однією із сторін є банк, а другий позичальник - фізична особа або юридична особа. Але пам'ятайте, що сторонами в кредитних відносинах можуть бути дві юридичні особи, державні та муніципальні організації, страхові компанії та т.д.
4
Чи не пов'язуйте кредит виключно з банківським сектором. Існує безліч інших видів кредитування, які в даний час є досить популярними. Наприклад, товарний кредит, під яким розуміється передача товару на певний термін з наступним поверненням. Існує і товарно-грошовий кредит, коли мається на увазі, що кредитна організація перераховує гроші безпосередньо на рахунок продавця, а клієнт повертає гроші банку. Дана форма кредитування поширена в деяких сегментах ринку: іпотечне кредитування, автокредитуванні та ін.
5
Головне, що повинно пов'язувати дві сторони в кредиті - це збіг інтересів позичальника і кредитора. Така ситуація можлива при наявності вільних грошових коштів у кредитора та їх нестача у позичальника. При цьому для узгодження кредитної угоди вирішальне значення має визначення суми, строку, забезпечення та плати за надання коштів у тимчасове користування.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=C4prTEBJHmc