Що таке бізнес-план.

В умовах ринкової економіки бізнес-план є невід'ємною частиною створення нового підприємства або розширення сфери його діяльності. Адже грамотно складений бізнес-план дозволяє залучити інвесторів, а значить здійснити задуману ідею і прийти до заповітної мети.
Інструкція
1
Пам'ятайте, що під бізнес-план ом розуміється документ, в якому представлена програма дій менеджменту, схема розрахунок виробничих і фінансових операцій і дій фірми. Бізнес-план містить відомості про підприємство, вироблених ним товарах, каналах збуту, займаній на ринку позиції та ефективності діяльності.
2
Загалом вигляді бізнес-план - це основний інструмент управління фірмою, який визначає ефективність її діяльності в даній області і в конкретному сегменті ринку. Розробка бізнес-план а дозволяє грамотно і якісно управляти діяльністю підприємства.
3
Не забувайте, що бізнес-план складається як для внутрішніх користувачів, так і для зовнішніх. Найчастіше до складання бізнес-план а вдаються, коли необхідно залучити капітал сторонніх інвесторів або отримати кредит у банку. В даному випадку він представлятиме обґрунтування потреби фірми в позикових коштах, демонстрацію всім зацікавленим особам потенціалу бізнесу, переконання їх у достатній ефективності такого проекту і належному рівні управління підприємством. Бізнес-план виступає як візитну картку підприємства. Він дає відповіді на питання інвестора, що стосуються прибутковості вкладень в нього.
4
Але врахуйте, що складання бізнес-план а для внутрішніх цілей не менш важливо. В цьому випадку бізнес-план - це планування діяльності, проведення навчання персоналу, необхідне для розуміння ринкової ситуації. Адже для досягнення поставленої мети необхідно мати уявлення про продукцію та послуги конкурентів, стратегії їх розвитку, сильні та слабкі сторони проекту, ефективність його в різних ситуаціях.
5
Пам'ятайте, що складанню бізнес-план а повинні передувати маркетингові дослідження ринку, потреби його аудиторії, а також конкурентів і своїх перспектив і можливостей. У разі грамотного написання бізнес-план а ви отримаєте реальну економічну ефективність проекту й уникнете капіталовкладення від невдач.