Як скласти бюджет.

Бюджет можна скласти, скориставшись трьома шляхами: підхід "знизу вгору", підхід "зверху вниз" і ітеративний підхід. Перший метод зачіпає в першу чергу підрозділи і проекти, другий спирається на цільові показники керівництва фірми, а ітеративний метод передбачає наявність умовних етапів. Інформацію поширює керівництво, потім вона збирається і узагальнюється знизу.

Щоб правильно скласти бюджет, керівництву підприємства потрібно дотримуватись саме змішаного итеративного методу. Оскільки дуже корисно знати інформацію з підрозділів, щоб приминати нагорі зважені рішення. Для їх прийняття потрібна "чиста" відфільтрована інформація, яку якраз і може забезпечити бюджетний процесс.В теж час менеджери нижніх рівнів можуть краще планувати свою діяльність, якщо будуть мати більше інформації зверху від керівництва. Адже воно краще знає мети компанії на довгострокову перспективу, а також чіткіше уявляє собі загальну картину справ компаніі.Чтоби скласти бюджет "знизу вгору", необхідно всім менеджерам нижніх рівнів скласти свої бюджети для тих сфер діяльності, за які вони самі відповідають. Цей метод дозволяє керівникам підрозділів більш відповідально підходити до формування бюджету і подальшого виконання всіх його цілей. Однак велика і вірогідність, що показники, представлені "знизу", будуть значно змінені нагорі, що в свою чергу викличе негатив у підлеглих, якщо рішення буде необоснованним.Бюджет "зверху вниз" вимагає не меншу віддачу від керівництва та чіткого розуміння особливостей компанії. Керівництво має вміти формувати абсолютно реалістичний прогноз на необхідний період. В такому випадку буде досягнута узгодженість бюджетів підрозділів, будуть враховані контрольні показники за основними пунктами (продажу, витрати, доходи і т.п.), що допоможе ефективно оцінювати роботу відповідальних центров.І все ж найбільш ефективною при складанні бюджету є ітеративна схема дій. Зверху спускають фінансові показники, а знизу збирають узагальнену інформацію, формується вся система бюджетів підприємства, проводиться їх аналіз з точки зору відповідності поставленим цілям керівництва (рентабельність, оборотність тощо). Показники досягнуті, бюджет підписується керівництвом. Якщо ні, ітерації тривають.