Що таке холдинг.

Холдинг або холдингова компанія - особлива форма об'єднання капіталів, інтегроване суспільство, яке не займається виробничою діяльністю, а використовує свої власні кошти для придбання контрольних пакетів акцій інших підприємств з метою координування їх діяльності. Суб'єкти, які об'єднуються в холдинги, мають фінансову і юридичну самостійність, але право вирішення основних питань належить холдинговій компанії.
Інструкція
1
Отже, холдинг - це система комерційних організацій, яка включає головну компанію, що володіє контрольним пакетом акцій інших організацій, що є по відношенню до головного дочірніми. Головний (керуюча) компанія може як виконувати виробничі функції, так і займатися безпосередньо управлінням холдингом. Дочірнім вважатиметься підприємство, дії якого регулюються холдинговою компанією в силу переважання його частки в статутному капіталі або відповідно до укладеного договору.
2
Холдинги утворюються не випадково. Мета їх появи - завоювання нових секторів ринку і зниження витрат. Ці фактори підвищують вартість компанії, її капіталізацію, для досягнення яких необхідна ефективна робота всієї системи підприємств, що входять в холдинг. При цьому вартість акцій холдингу росте тільки в разі, якщо працюють ефективно дочірні компанії та головна організація.
3
Холдинг може утворюватися шляхом послідовного об'єднання або отримання контролю над компаніями, які зайняті в одній галузі економіки. Основна мета створення таких холдингів - розширення меж бізнесу, сфер впливу і завоювання нових секторів ринку. В даному випадку мова йде про горизонтальної інтеграції.
4
Ще один шлях утворення холдингу - вертикальна інтеграція, коли об'єднуються підприємства єдиного технологічного циклу (від заготівлі сировини до виробництва готової продукції). Мета створення такого холдингу - зниження витрат, підвищення стабільності цін та ефективності компанії в цілому.
5
Холдинг може створюватися шляхом послідовного створення підприємств та приєднання їх до вже існуючої групи. Так діє всесвітньо відома компанія McDonald's. Подібна політика дозволяє уникнути великих втрат при банкрутстві одного з підприємств.
6
Управління холдингом здійснюється через зборів акціонерів, ради директорів, виконавчу дирекцію. В цьому принципових відмінностей між управлінням холдинговою компанією та акціонерним товариством немає. Однак для холдингу основні акціонери чітко визначені і саме вони здійснюють управління всією групою підприємств.