Що таке корпорація.

Корпорація історично виникла і отримала свій подальший розвиток як синонім юридичної особи. Вона мала на увазі створення суб'єкта права в результаті об'єднання капіталів його учасників для досягнення різних цілей.
Інструкція
1
У наш час корпорація розглядається як збірне поняття, під яким розуміються підприємницькі об'єднання капіталу, що мають різні організаційно-правові форми. У вузькому сенсі корпорація - це такі форми підприємницького об'єднання капіталу, як акціонерне товариство і його види.
2
Під корпорацією розуміється група людей або організацій, які на законних підставах діють як одна особа і мають права та обов'язки, крім віднесених до її складу учасників.
3
У російському законодавство термін «корпорація» відсутня. У нашій країні підприємство може бути зареєстроване у формі акціонерного товариства. Часто саме його асоціюють з корпорацією. У зарубіжних країнах корпорації мають низку ознак: - наявність власників - акціонерів, які приймають рішення щодо здійснення діяльності корпорації. Вони обов'язково погоджують прийняття рішень, для цієї мети формується Рада директорів. На відміну від власників корпорації, власник іншої компанії може приймати рішення з управління їй поодинці; - делегування повноважень. У корпорації може існувати кілька центрів прийняття рішень, в той час як в інших компаніях все жорстко регламентовано; - заняття на ринку лідируючої позиції. Сильна позиція на ринку дозволяє корпораціям керувати ним, розвивати нові продукти і активно впроваджувати їх на ринок.
4
Крім того, корпорація відрізняється великими розмірами бізнесу і великою кількістю працівників. За кордоном чисельність співробітників корпорації може досягати 5 тисяч чоловік. Отже, корпорацію характеризує складний управлінський апарат, який вимагає чіткого побудови схеми прийняття рішень і системи контролю.
5
Корпорації, будучи великими і впливовими організаціями, зазвичай привабливі для суспільства. Вони мають соціальну орієнтацію, соціальну відповідальність, дотримуються всі правила і закони, права споживачів, інтереси співробітників і суспільства в цілому. Велике значення для корпорації має корпоративна культура, встановлені правила поведінки співробітників, традиції, кодекс етики.