Як дізнатися координати.

При вирішенні фізичних і математичних задач іноді потрібно дізнатися координати якогось об'єкта або точки. У більшості випадків використовуються так звані декартові прямокутні координати . На площині - це відстань між точкою і двома перпендикулярними прямими. У просторі ж, щоб дізнатися координати , потрібно виміряти відстані до 3-х взаємно перпендикулярних площин.
Вам знадобиться
  • - лінійка;
  • - циркуль;
  • - креслярський трикутник (прямокутник).
Інструкція
1
Щоб дізнатися прямокутні декартові координати точки на площині, проведіть перпендикуляри від цієї точки до осей координат. Розташування та позначення осей координат на площині, як правило, таке: • вісь абсцис проходить горизонтально, позначається ОХ, спрямована вправо; • вісь ординат проходить вертикально, позначається ОY, спрямована вгору; .Расстоянія від точок перетину перпендикулярів з осями координат до точки початку координат будуть координатами точки на площині. При цьому, точка перетину перпендикуляра і осі ОХ є абсцисою (зазвичай позначається як х), а точка перетину перпендикуляра і осі ОY є ординатою (позначається - y).
2
Якщо провести перпендикуляри до осей координат проблематично, то проведіть з точки лінії, паралельні осям координат. У разі прямокутних координат результат і спосіб визначення координат буде аналогічним. До речі, цей спосіб підходить і для визначення косокутних декартових координат (на практиці застосовуються дуже рідко).
3
Для визначення прямокутних координат точки в просторі, опустіть по одному перпендикуляру на кожну з трьох осей координат. Як правило, ці осі розташовуються і позначаються наступним чином: • вісь абсцис проходить перпендикулярно площині креслення, спрямована в бік спостерігача (вперед), позначається ОХ; • вісь ординат проходить горизонтально, спрямована вправо, позначається ОY; • вісь аплікат проходить вертикально, спрямована вгору , позначається ОZ.Для визначення координат проведіть, як і першому пункті, перпендикуляр до кожної з координатної осей. Після чого, виміряйте відстань між точкою перетину перпендикуляра з віссю і точкою початку координат.
4
Якщо використовується непрямокутних (Косокутна) система координат, то проекції точки на координатні осі визначте методом проведення площині, паралельній двом іншим координатним осях. Цей же спосіб можна застосувати і для знаходження прямокутних просторових координат. До речі, згідно визначення поняття координат, цей метод є більш "правильним" (але, менш зручним).
5
Щоб дізнатися полярні координати точки: • виміряйте відстань від точки до початку координат - це буде радіальна координата; • проведіть промінь через точку і початок координат; • виміряйте кут між цим променем і полярною віссю - це буде полярна координата, або, азимут.
6
Кут вимірюється в позитивному напрямку, тобто в сторону обертання проти годинникової стрілки від осі до проведеного променю. Відповідно, полярна координата може приймати значення від 0 до 360 градусів (у деяких системах: від -180 до 180 градусів). Якщо за допомогою полярних координат описується процес обертання, то кут може бути і значно більше 360 градусів.
7
Щоб знайти координати на топографічній (великомасштабної) мапі: • визначте квадрат, де розташований об'єкт; • знайдіть південну (нижню) сторону цього квадрата і запишіть значення абсциси в кілометрах (вказується на бічних краях карти); • циркулем або лінійкою виміряйте відстань від об'єкта до цієї координатної лінії, а потім додайте це число (з урахуванням масштабу карти) до абсциссе (вимірюється в метрах).
8
Щоб знайти на топографічній карті ординату точки, зробіть аналогічні обчислення і вимірювання, використовуючи замість південного боку квадрата західну.