Як писати виклад з елементами твору.

Виклад дозволяє оцінити не тільки здатність учнів запам'ятовувати великі обсяги інформації, але й уміння правильно і послідовно викладати текст, розмірковувати і творчо мислити.
Інструкція
1
Прослухайте текст, який запропоновано викласти. Зверніть увагу на заголовок, він допоможе розкрити зміст оповідання і зорієнтує вас, на що звернути особливу увагу. Тримайте в голові назву теми, це допоможе усвідомити логіку викладу.
2
Зверніть увагу на інтонації читає, вони допоможуть вам розбити текст на окремі абзаци, кожен з яких несе своє смислове навантаження, характеризує обставини того, що відбувається в оповіданні, описує місце подій, описує героїв, їх вчинки. Для зручності запам'ятайте перше слово кожного абзацу або літеру, з якої він починається, це допоможе вам відтворити послідовність викладу тексту. Після першого прослуховування накидайте короткий план. Якщо дозволено, робіть короткі помітки під час прочитання тексту.
3
Виділіть обороти і вирази, які вживаються автором, це потрібно для того, щоб відтворити стиль автора і передати зміст оповідання найбільш близько до тексту. Якщо в оповіданні присутній пряма мова, постарайтеся запам'ятати її якомога точніше, враховуйте характерні слова героїв. В цій частині краще не вдаватися до елементів твори.
4
Після першого прослуховування подумайте, яким деталями можна доповнити прочитаний текст. Дотримуйтеся фактів і стилю розповіді. Кращими елементами твори є обгрунтування вчинків героїв, встановлення причинно-наслідкового зв'язку між подіями, оцінка подій з вашої точки зору. Краще не вдаватися до письменництва при описі місця подій, зовнішнього вигляду героїв, оскільки виклад увазі збереження змістовного і смислового розповіді.
5
Прослухайте текст вдруге, користуйтеся начерками плану і зробленими записами. Чітко відокремлюйте один абзац від іншого і ще раз подумайте, чи не упустили ви щось значуще. Одночасно постарайтеся оцінити доречність елементів твори в тій чи іншій частині розповіді.
6
Приступите до оформлення викладу на чернетці. Додайте ваші власні думки, міркування. Уважно прочитайте і перепишіть на чистовик.