Що таке аудит.

Аудит - форма організаційного контролю, що є невід'ємним елементом ринкової інфраструктури. Він являє собою незалежну перевірку і аналіз фінансової звітності підприємства особами, що мають право на проведення подібної перевірки.
Інструкція
1
Метою аудиту є визначення достовірності составляемой господарюючим суб'єктом звітності, повноти відомостей, представлених в ній, а також відповідність представленої інформації законодавству і вимогам, що висуваються до ведення бухгалтерського обліку.
2
Особою, що здійснює аудиторську діяльність, є аудитор - кваліфікований фахівець, який має відповідно до законодавства право на проведення перевірок. Аудит ор повинен вміти збирати необхідні факти і розуміти критерії, на основі яких ці факти потрібно оцінювати.
3
Факти, які стосуються предмета перевірки, оцінюються згідно з наявними стандартами, які можуть встановлюватися ззовні, якщо проводиться зовнішня аудиторська перевірка, або на основі планів і напрямків підприємства при внутрішньому аудиті.
4
У результаті проведення перевірки складається аудиторський висновок. З його допомогою аудитор інформує користувачів звітності підприємства про обставини, виявлених в ході перевірки, і про зроблені висновках.
5
Аудит буває зовнішнім і внутрішнім. Зовнішній аудит передбачає систему оцінки звітності, внутрішнього контролю, перевірку та аналіз майна підприємства і джерел його формування. Його головне завдання - встановити, чи відповідають дані наданої звітності її фінансовому становищу. Зовнішній аудит проводиться аудиторськими організаціями, запрошуваними з боку.
6
Внутрішній аудит - це робота служби внутрішнього аудиту або служби внутрішнього контролю. Вона здійснює систематичну перевірку діяльності підприємства. Результати внутрішнього аудиту використовуються керівництвом організації для управління та аналізу поточного стану справ.
7
Аудит може бути добровільним і обов'язковим. Добровільний аудит проводиться за бажанням клієнта, якщо перевірка його діяльності не передбачена законодавством. На відміну від нього, обов'язковий аудит призначається законом, і підприємство з метою його проведення зобов'язане запрошувати аудиторів.