Що таке інновація.

Сучасне життя людей наповнена новими поняттями, продукцією, технологіями. Світ став на новий шлях розвитку, інноваційний. Впровадження нововведень стрімко набирає обертів, забезпечуючи зростання ефективності виробництва та праці.
Інструкція
1
Інновація являє собою результат розумової діяльності людини, його фантазії, творчого мислення, спрямовані на якісну зміну технологічних процесів і продуктів, що володіють в наслідок новими унікальними властивостями.
2
Процес отримання інновацій можна описати наступною схемою: Витрати на здійснення інтелектуальної діяльності - розробка нових ідей - впровадження в сферу діяльності - результат якісної еволюції. Остання ланка в схемі може виступати в ролі прибутку, лідерства, пріоритету, поліпшення якості, креативності, чудовим, прогресу, тобто всім тим, що є кращим у порівнянні з колишнім станом продукту або технології.
3
Інноваційні продукти і технології підлягають часткової або повної охорони результатів інтелектуальної діяльності, може бути забезпечений патент на дану інновацію. Рівень якості своєї інноваційної продукції або інноваційних технологічних процесів може відповідати світовим стандартам і навіть перевищувати їх. Шляхом впровадження інновацій досягається економічна ефективність в результаті споживання поліпшених продуктів і використання нових технологій.
4
Крім технологічних, продуктових інновацій існують соціальні. Вони спрямовані на впровадження нових соціальних програм, що дозволяють оновити сферу життя людей. Сюди відносяться інновації у сфері навчання, управління, обслуговування.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=reTqMAlRyTY
Зверніть увагу
Слід пам'ятати, що інновація є не простим нововведенням, а тільки таким, яке в результаті його впровадження тягне за собою відчутний ефект від користування даними продуктом.Не плутайте процес нововведення і процес винаходу. Обидва ці поняття співвідносять з інновацією, однак винахід найчастіше є результатом дослідження, а нововведення є продовженням винаходи і завершується впровадженням в практику.