Що таке мікроекономіка.

Мікроекономіка є науку, яка вивчає поведінку індивідів в процесі їх взаємодії на ринку. На принципах мікроекономіки будується ціла ринкова система, що дозволяє характеризувати учасників ринку з боку попиту та пропозиції.
Інструкція
1
В рамках мікроекономіки вивчається окремий індивід або домогосподарство, яка бере участь в економічних відносинах. Мікроекономіка досліджує всі можливі мотиви поведінки даного індивіда на ринку, що змусили прийняти його те чи інше рішення щодо даного продукту. Виявляється те, наскільки індивід незалежний у своєму виборі.
2
Мікроекономіка розглядає групу індивідів, об'єднаних загальною виробничою діяльністю. Прикладом може служити підприємство, що здійснює певний вид діяльності. В цьому випадку мікроекономіка, вивчаючи ринкові відносини між співробітниками даного підприємства, бере до уваги не сукупність індивідів, що працюють відокремлено, а саме підприємство, вивчаючи його поведінка на цьому ринку. І тут виробництво виступає як єдине ціле.
3
В теорію мікроекономіки включена і теорія ринків товарів і послуг. Відносини на ринках будуються за рахунок участі в них виробників і споживачів, останні і виступають в ролі індивідів. До дослідження ринку мікроекономіка підходить з двох сторін. З одного боку ринок виступає як цілісна система з незалежними попитом і пропозицією. З іншого боку, ринок представляється як система взаємопов'язаних елементів (учасників), які мають взаємозалежні інтереси, впливають на формування попиту та пропозиції.
4
Мікроекономіка займається вивченням ринків факторів виробництва, сировини і ресурсів. Оскільки для мікроекономіки вкрай важливо ціноутворення на ринках товарів і послуг, для неї також має значення формування доходів споживачів, які мають безпосереднє відношення до принципів формування факторних цін, а також законів розподілу доходів за факторами виробництва.
5
Досліджуючи теорії окремих ринків, макроекономіка тим самим виробляє оцінку економічної рівноваги в цілому, складаючи співвідношення глобальних пропорцій.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=Ucvnt6YpC34
Корисна порада
Під поняттям «глобальні пропорції» мікроекономіка має через співвідношення вартості факторів виробництва і самого виробництва з урахуванням використовуваних факторів.