Що таке франчайзинг.

Франчайзинг - це спосіб розвитку бізнесу, заснований на «здачі в оренду» товарного знака. Висловлюючись юридичною мовою, франчайзинг - це спосіб комплексного ліцензування, коли разом з товарним знаком (або комерційним позначенням) користувачеві видається також ліцензія на комплекс ноу-хау.
Інструкція
1
Під франчайзингових відносинах виділяють дві сторони: франчайзер - той, хто надає в користування товарний знак, і франчайзі - той, хто буде ним користуватися (покупець ліцензії). Франчайзі, за загальними правилами ліцензування об'єктів інтелектуальної власності, виплачує франчайзеру обумовлену угодою грошову суму одноразово, а також - регулярно - роялті, або відрахування правовласнику за користування товарним знаком або комерційним позначенням.
2
Однак існують дві принципові відмінності франчайзингу від «звичайного» ліцензування інтелектуальної власності. Перше полягає в тому, що франчайзі зобов'язаний використовувати товарний знак суворо запропонованим франчайзером способом. Друге - роялті виплачуються франчайзеру незалежно від результатів діяльності франчайзі. Розглянемо ці відмінності докладніше.
3
Як правило, франчайзингова схема (франшиза) використовується для побудови так званих «мереж продажів» продуктів, що випускаються під товарним знаком або комерційним позначенням. У цій схемі франчайзер є виробником продукту (найчастіше), а франчайзі - продавцем. Відміну від «звичайних» торговельних угод полягає в тому, що франчайзер зобов'язує франчайзі не тільки продавати товар, але і використовувати при цьому розроблені ним методи реклами, маркетингу, звітності і т.д., - тобто прийоми і методи, ноу-хау, які складають так звану «систему ведення бізнесу».
4
При роботі за франчайзинговою ліцензією франчайзі (продавець), як правило, зобов'язується регулярно закуповувати у виробника (франчайзера) певні обсяги продукту для подальшого продажу. При цьому франчайзі не має права встановлювати на продукт власні роздрібні ціни - але лише в ціновому коридорі, визначеному франчайзером. Як правило, франчайзер визначає в угоді норми обсягу продажів, а також - у разі, коли франчайзі перевиконує нормативи - систему бонусів. Слід зазначити, що роялті - регулярні відрахування франчайзеру, - не є «відсотком посередника», це відрахування за використання інтелектуальної власності (в даному випадку комплексу ноу-хау).