Як написати план для диплома.

Дипломна робота є заключним етапом на шляху до отримання тієї чи іншої професії. Важливо показати вміння та навички, якими опанував студент за час навчання у вузі. Щоб написати хорошу дипломну роботу, необхідний план .
Інструкція
1
Складіть список джерел, до яких будете звертатися в процесі написання дипломної роботи: книги, монографії, статті, дисертації, інтернет-ресурси тощо.
2
Намітьте структурні складові дипломної роботи: вступ, теоретична частина, практична частина, рекомендації з модернізації предмета дослідження, висновок.
3
Виділіть і розмежуйте такі поняття дипломної роботи, як об'єкт і предмет дослідження. Дати їм характеристику ви повинні в теоретичній частині роботи. Краще, якщо теоретична частина міститиме три глави: історичну довідку про досліджуваних предмет і об'єкті (дати, імена дослідників, які займалися цим питанням), аналіз предмета та об'єкта.
4
Оформіть практичний аналіз предмета роботи у вигляді окремого розділу. Для його написання скористайтеся даними практичних досліджень. Обов'язковими складовими розділу є такі глави як: загальна характеристика практичної частини аналізу і основні особливості предмета дослідження, який розглядаєте в дипломній роботі.
5
С план іруйте структуру третього розділу роботи з практичними рекомендаціями. Він складатиметься, як мінімум, з двох глав. В першому розділі необхідно відобразити проблеми, які постають в процесі досліджуваного предмета. У другому розділі потрібно запропонувати нові шляхи вирішення проблеми чи вдосконалення процесу.
6
Помістіть на закінчення висновки про те, впоралися ви з поставленими цілями і завданнями, позначеними на початку дослідницької роботи.
7
Зробіть додаток дипломної роботи, що складається з економічних викладок, таблиць, діаграм та інших результатів практичного вивчення.
Корисна порада
Обговорюйте точну структуру дипломної роботи з науковим керівником.
Написання і захист дипломної роботи - заключний етап підготовки студента по тій спеціальності, яку він вибрав для себе кілька років тому. Це привід для того, щоб продемонструвати основні навички, яким навчають в будь-якому вищому навчальному закладі: вміння працювати з літературою, аналізувати, робити висновки, структурувати оброблений матеріал і грамотно викладати його. План дипломної роботи є її «скелетом» на який потім «нарощується» решті її теоретичний і практичний матеріал.
Інструкція
1
Будь-яка дипломна робота повинна містити вступ, теоретичну частину, практичний аналіз предмета дипломної роботи , рекомендації по вдосконаленню предмета дипломного дослідження, висновків. Таким чином, крім вступу і висновку вам необхідно розписати зміст трьох основних частин дипломної роботи .
2
Продумайте, що є об'єктом, а що - предметом вашого наукового дослідження. Це ви повинні описати в теоретичній частині. Для повноти картини, ви можете розбити її не так на два розділи, присвячених об'єкту і предмету дипломної роботи , а й дати історичний аналіз об'єкта - основні дати становлення та імена дослідників, які займалися цим питанням. Таким чином, в теоретичній частині у вас буде три глави: історичний аналіз, теоретичний аналіз об'єкта і теоретичний аналіз предмета досліджень.
3
Розділ, що містить практичний аналіз предмета дипломної роботи , зазвичай пишеться на прикладі якогось конкретного підприємства, якщо ви - юрист, то - на прикладі вузької спеціалізації однієї з галузей права. Обов'язковими главами в цьому розділі є загальна характеристика практичного аналізу і особливості того предмета дослідження, якому присвячена ваша дипломна робота.
4
В розділі, де ви будете давати рекомендації і показувати напрями вдосконалення предмета вашого дослідження, теж повинні бути, як мінімум, два розділи. У першій ви відобразіть ті проблеми, які виникають в дії розглянутого предмета дослідження, а в другій - пропоновані вами шляхи вдосконалення. Економічні викладки, що підтверджують вашу правоту, можуть увійти в другу главу, але можуть бути викладені окремою главою.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=Y2KsrbU79Qo
Корисна порада
Рекомендації щодо складання плану дипломної роботи скоректує ваш керівник, ми вказали тільки той необхідний мінімум розділів і глав, який повинен увійти в ваш науково-практична праця.