Що таке фізична величина.

У побуті, техніці і при вивченні фізичних явищ часто доводиться виконувати різні виміри. Характеристики тіл або процес, які можуть бути змінені на досвіді, називають фізичними величинами . Швидкість, час, температура - все це фізичні величини.
Виміряти фізичну величину - значить порівняти її з подібною величиною, прийнятої за одиницю. Для кожної величини прийняті свої одиниці. Для зручності всі країни світу користуються однаковими одиницями фізичних величин. З 1963 року в Росії та інших країнах введена Міжнародна система одиниць - СІ (що означає «система інтернаціональна»). Так, в системі СІ одиниця маси - 1 кілограм (1кг), а одиниця відстані - 1 метр (1 м). На практиці використовуються кратні і частинні приставки до одиниць фізичних величин. Кратні приставки більше номінальних, а частинні - менше. Приміром, приставка «мілі» означає, що дане числове значення величини треба розділити на тисячу, щоб перевести її в систему СІ; а приставка «кіло» - помножити значення на тисячу. 3 мм = 3/1000 м = 0,003 м. 5 км = 5 * 1000 = 5000м. У будь-якому фізичному довіднику можна знайти таблицю кратних і часткових десяткових пріставок.Некоторие фізичні величини можна вимірювати. Наприклад, час вимірюють годинами, секундоміром, таймером. Швидкість вимірюють спідометром. Температуру - термометром. Пристрої для вимірювання фізичних величин називаються фізичними приладами. Вони бувають простими (лінійка, рулетка, мензурка) і складними (термометр, секундомір, манометр). Як правило, всі прилади оснащені шкалою - штриховими лініями, підписаними числовими значеннями. У зв'язку з похибками, що вносяться реальними середовищами (опір повітря, тертя деталей, нерівність поверхонь і т.д.) фізичні прилади допускають похибки ізмереній.Большінство фізичних величин мають свої позначення. Для їх обчислення можна використовувати різні формули. Так, швидкість позначається буквою латинського алфавіту V, і може розраховуватися за формулами (залежно від даних умов): v = s/t, v = v 0 + at, v = v 0 - at.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=XyRBnzKEkE8