Що таке екологія.

Екологія - наука про взаємовідносини живих істот і утворених ними угруповань з довкіллям, у якій вони існують. У тому сенсі, який зараз використовується найчастіше, під словом «екологія» мається на увазі стан цього середовища, зазнало впливу людини.
І дійсно, жодне співтовариство живих організмів НЕ завдало такої шкоди природі та довкіллю, як людська спільнота. Діяльність людини в останні десятиліття була настільки руйнівною, що вже можна говорити про справжній екологічну кризу, при якому стоїть питання про виживання самого человека.Но не треба плутати екологію та охорону навколишнього середовища. Об'єктом прикладної екології є вся біосистеми в цілому, з усіма складовими її спільнотами живих істот. Її підрозділами є, наприклад екологія тварин, риб, рослин, комах і навіть грибів. З'явилися нові напрямки цієї науки, що вивчають соціальну складову - взаємодія між суспільством і природою. Великий інтерес представляє такий напрямок, як промислова екологія. Об'єктом її вивчення слало вплив результатів промислової діяльності людини і ту шкоду яку вони завдають довкіллю. Саме промислова екологія прогнозує ті згубні наслідки для людства, які пов'язані із забрудненням атмосфери, парниковим ефектом і випаданням заражених опадів. Ця наука довела прямий взаємозв'язок між руйнуванням біосфери і погіршенням здоров'я людей.Основной завданням учених, що працюють у цій галузі, є розробка методів і технологій, рекомендацій, що дозволяють раціонально використовувати природні ресурси і мінімізувати ту шкоду, яку людина завдає навколишньому середовищу при їх добиче.Екологі застерігають про те, що будь-який вплив людини, позитивне чи негативне, на навколишнє середовище, тягне за собою така ж зміна всіх екосистем, її складових. Тому, будь руйнівний вплив бумерангом повертається до людини і відображається на його здоров'ї самим пагубним образом.В гонитві за наживою, люди руйнують біосферу Землі, тому основами екологічної грамотності необхідно навчати з самого раннього віку. Крім того, необхідно посилення контролю за діяльністю великих і дрібних промислових корпорацій і підприємств, які своїми необдуманими діями і жадібністю гублять все живе на нашій планеті.