Що таке емісія.

Емісія - поняття досить багатогранне, йому не можна дати однозначного визначення. Часто під емісією розуміють випуск грошей в обіг замість зношених та зіпсованих банкнот і монет, що не приводить до збільшення грошової маси. Емісія - це також випуск цінних паперів (акцій, облігацій, сертифікатів та ін.) Будь-якими емітентами: державою, акціонерними товариствами, кредитними установами.
Економісти під терміном «емісія» мають на увазі випуск в обіг грошових коштів, відповідний рівню інфляції або збільшення товарної маси, що призводить до зростання грошей в обігу (грошової маси) .Можно сказати, що емісія - це такий випуск грошей, який призводить до збільшення обсягу грошової маси. А значить, не кожен випуск грошей можна назвати емісією. Адже випуск грошей відбувається постійно. Безготівкові гроші починають оборот, коли банки видають своїм клієнтам кредити, а готівковий оборот бере початок при здійсненні касових операцій. Але при цьому клієнти погашають свої кредити, а також здають готівку в каси банків. А значить, збільшення грошової маси не відбувається, в обігу перебуває одне і те ж кількість денег.В залежності від виду грошей, що надходять в обіг, виділяють безготівкову й готівкову емісію. Готівкова емісія - це випуск в обіг додаткових грошових знаків (банкнот і монет). Безготівкова емісія - це збільшення залишків на рахунках в банках в процесі проведення ними активних операцій. При цьому безготівкова емісія є первинною. Адже банк видає готівку тільки в межах їх залишків на рахунках. А значить, для збільшення обсягів видачі необхідно, щоб зросли безготівкові залишки на рахунках, тобто сталася безготівкова еміссія.Главная мета емісії грошей - задоволення зростаючих потреб підприємств у кредитних коштах. Її можуть задовольняти і комерційні банки, надаючи кредити. Однак з їх допомогою можна задовольнити лише основну, а не додаткову потребу господарюючих суб'єктів в грошах. Але у зв'язку зі зростанням виробництва і збільшенням цін потреба в додаткових коштах виникає постійно. Тому для задоволення її й існує механізм емісії сучасних умовах правом на емісію грошей володіє держава в особі центрального банку та казначейства. Перерозподіл випущених грошей відбувається через систему комерційних банків та інших кредитно-фінансових інститутів.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=xGfXvV5lu3c