Що таке виробництво.

Виробництво - це одне з ключових понять економіки. Найчастіше під виробництвом розуміють певний набір операцій, за допомогою яких сировина обробляється, змінюється за рахунок використання матеріальних і нематеріальних ресурсів, а також створюється кінцевий продукт, необхідний для задоволення людських потреб.
Інструкція
1
Виробництво - це діяльність з використання факторів виробництва з метою досягнення необхідного результату. Дане поняття можна віднести не тільки до економічної науки, а й до інших дисциплін, навіть технічним. Інакше кажучи, процес виробництва зачіпає не тільки матеріальне виробництво, а й виробництво робіт і послуг.
2
З точки зору економіки та підприємництва процес виробництва має деякі відмітні особливості: - по суті це процес переробки і перетворення, в результаті чого збільшується цінність того, що переробляється; - воно передбачає виготовлення товарів, робіт і послуг; - вимагає наявності професійних знань і умінь; - передбачає одночасне поєднання рішень і дій; - є широкою областю для інвестицій; - покликане задовольняти запити споживачів; - являє собою головний фактор прибутковості та ефективності діяльності господарюючих суб'єктів.
3
Основними учасниками виробничого процесу є постачальники, які виробляють товари та послуги, і споживачі, які їх отримують.
4
Виробництво - це процес перетворення ресурсів. Тобто джерелами виробництва є ресурси - сукупність природних, соціальних і духовних цінностей, які можуть бути використані в процесі створення товарів, робіт і послуг. Виділяють природні, трудові, матеріальні та фінансові ресурси.
5
Використовуючи найбільш просту модель, виробництво можна представити як процес, на вході якого позначені фактори виробництва (витрати), що йдуть на переробку, і отримання готової продукції (результату) на виході. Але при цьому відношення результату до витрат має бути максимальним. Тільки в цьому випадку при однаковій величині витрат підприємство отримає найбільший прибуток. Крім того, готова продукція повинна становити велику цінність, ніж аналоги, що випускаються конкурентами.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=ES4t2fMcBP4