Як провести відкритий урок.

Відкритий урок в сучасному вигляді передбачає отримання учнями навчання їх способам діяльності, результатом яких є отримання інформації. Тому в первинне завдання вчителя, якому належить провести відкритий урок, повинно входити прагнення передачі способу творчої діяльності або стимулювання учнів до самостійної творчості навіть у примітивній формі.

При цьому межі уроку не змінюються, а зміст наповнюється різними нововведеннями. Тобто на відкритому уроці повинно чітко спостерігатися володіння структурою уроку в класичному вигляді суміщене із застосуванням авторських напрацювань щодо побудови самого уроку, підбору навчального матеріалу і методу його подачі. При цьому наголос робиться на організацію пізнавальної діяльності учнів, заснованої на ступені готовності засвоєння нововведень вчителя учнями. Відкритий урок є свідченням рівня взаєморозуміння вчителя і учнів, актуальності використовуваних учителем методик і його творчого потенціала.Чтоби правильно провести відкритий урок, учителю необхідно визначитися, яким шляхом піти до реалізації поставленої мети. Перший шлях передбачає розробку і демонстрацію уроку традиційної системи, насиченого методичними нововведеннями. Другий шлях передбачає комплекс різних типів уроків, при якому можливості учнів і майстерність вчителя мають максимальне отраженіе.Урок традиційної системи складається з організації початку уроку, перевірки домашнього завдання, роботи з новим навчальним матеріалом, видачею домашнього завдання і підведення підсумків уроку. При цьому при проведенні відкритого уроку на етапі організації початку уроку передбачається вітання учнів, інформування їх про тему уроку з ясною формулюванням завдань і цілей уроку. Тим самим, підбиваючи учнів до запрограмованому результату, який повинен бути, отриманий в результаті співпраці вчителя і учнів в кінці уроку. Перевірка домашнього завдання при проведенні відкритого уроку може здійснюватися одним з трьох способів або їх комбінацією. При цьому необхідно враховувати різні рівні успішності учнів. Наступним етапом відкритого уроку є доведення нових знань до учнів будь-яким з відомих методів навчання. Для закріплення нових знань видається домашнє завдання, яке засноване на диференційованому підході до рівня успішності учнів.