Що таке осьовий час.

Осьове час - термін, що лежить в основі всього культурологічного світогляду німецького філософа Карла Ясперса. Він позначив осьовим часом той період в історії людства, коли міфологічні погляди людей поступилися місцем раціональному, філософського мислення, яке і стало подальшої основою розвитку сучасної людини.
Дослідження Ясперса говорять про те, що всі навчання, що виникали в період осьового часу, відрізняє високий ступінь раціоналізму і прагненням людини переосмислити все основи свого попереднього існування, змінити звичаї і традиції. Ті ж цивілізації, які виявилися не здатні переосмислити свій світогляд у світлі епохи осьового часу просто припинили своє існування (наприклад, ассиро-вавилонська цивілізація) .Ясперс вважає, що осьовий час - це період між 800 і 200 роками до нашої ери. Дані останніх досліджень також підтверджують, що період 800-200 рр. до н.е. мав особливе значення у розвитку світової системи. За вказаний період відбувся різкий стрибок у розвитку світової урбанізації, зріс рівень грамотності населення. Протягом доби осьового часу світова система трансформувалася в якісно нове для себе состояніе.В ключових осередках світової культури в цей проміжок часу розвиваються абсолютно несхожі на все, що було раніше, релігійно-етичні вчення, в основу яких були закладені принципово інші цінності. Цінності ці були глибокими і універсальними, що дозволило цим вченням, хоча і в дещо зміненому вигляді, дожити до наших днів (конфуціанство, буддизм, даосизм) .Осевое час переломний момент у сприйнятті людиною самої себе, це час , коли людина вперше починає сприймати свою сутність і аналізувати власне мислення. Спроба самопізнання лежить в основі всіх кардинальних змін того часу. Саме в ході спроб усвідомити своє існування, визначити ключові моральні поняття: добра і зла, сенсу життя і смерті, і зародилася нова культурна епоха.Такім чином, поняття осьового часу увазі певний відрізок у розвитку світової культури, в ході якого принципово змінюються тенденції розвитку та культурні цінності людства, що приводить до початку нової епохи в розвитку світової системи. Так, Ясперс вважає, що сучасні культури попереду чекає новий виток осьового часу, підсумком якого стане єдина культура в планетарному масштабі.