Що таке демаркація.

Термін « демаркація » в дослівному перекладі несе значення «розмежовувати, позначати кордону». Під процесом демаркації мається на увазі процес встановлення і позначення державних кордонів. В даному випадку мова йде саме про встановлення кордонів на місцевості, розмітці за допомогою особливих прикордонних знаків і пр.
Процес формування і визначення державних кордонів проводиться в два етапи. Перший - делімітація, це умовне встановлення меж, тобто нанесення кордонів держави на картах, та укладання договорів з питання встановлення меж із суміжними державами. Для делімітації використовують особливі великомасштабні карти з детальним нанесенням всіх об'єктів і особливостей ландшафту, на яких викреслюються точні межі держави. Картографічне нанесення кордону має бути узгоджено всіма зацікавленими державами і підтверджено відповідними міжнародними договорамі.После того, як процес делімітації завершений і оформлений юридично, процес формування державних кордонів переходить в стадію демаркації - визначення та позначення на місцевості лінії кордону згідно картам, сформованим в процесі делімітації. Для проведення демаркації кордонів, Урядом держави та суміжних держав формується демаркаційна комісія. Умови та порядок її формування прописуються в міжнародних договорах при делімітації. У більшості випадків демаркаційна комісія або ряд комісій формується з представників усіх зацікавлених у встановленні кордону держав. Всі роботи по встановленню кордону контролюються комісією і здійснюються відповідно до її распоряжениями.Демаркационная комісія визначає, які саме типи прикордонних знаків використовуються на тій чи іншій місцевості, вказують місця їх установки, визначають порядок проведення робіт з встановлення меж і встановлюють терміни їх проведення. Результати виконаних робіт також приймаються учасниками комісії на предмет відповідності. Всі дії комісії та результати проведених робіт по встановленню державних кордонів оформляються документально. Для документального оформлення використовуються карти місцевості, протоколи проведених заходів, акти прийому виконаних робіт та пр.