Як розрахувати вентилятор.

Усі приміщення, в яких знаходяться люди або тварини, повинні вентилюватися з метою підтримки в них здорового повітря. Повітрообмін приміщення являє собою обсяг свіжого повітря, що надходить в приміщення, або відпрацьованого, що залишає його, за одиницю часу (годину). Продуктивність витяжного або припливного вентилятора , встановленого в приміщенні, повинна бути не менше того значення повітрообміну, яке необхідно для підтримки нешкідливого складу повітря.
Вам знадобиться
  • - доступ до інтернету;
  • - калькулятор.
Інструкція
1
Підрахуйте необхідне значення повітрообміну, який має здійснюватися в приміщенні відповідно до санітарних норм. Порядок розрахунку залежить від того, в якому вигляді в нормативних документах (МГСН3.01-01, СНіП2.04.05-91) представлені вихідні дані для расчета.Еслі дані представлені значенням кратності повітрообміну (кількість повних оновлень всього об'єму повітря в приміщенні за годину), то повітрообмін (продуктивність вентилятора ) P визначається за формулою: P = m * V, де V - об'єм приміщення в м ?; m - кратність повітрообміну в 1/год.
2
Якщо в якості вихідних даних виступає значення повітрообміну в розрахунку на одну особу, продуктивність вентилятора розраховується за формулою P = k * N, де k - кількість людей, що знаходяться в приміщенні; N - значення повітрообміну в розрахунку на одну особу в м?/Год.
3
Значення повітрообміну для кухонь може представлятися в розрахунку на певну кількість встановлених конфорок (2, 3 або 4). У цьому випадку виберете те значення повітрообміну, яке відповідає числу конфорок на вашій кухні. Зокрема, для двохконфорки плити повітрообмін повинен бути рівним 60 м?/Год, для трьохконфорочна - 75 м?/Год, для четирехконфорочной - не менше 90 м?/Год.
4
У деяких випадках значення повітрообміну дається в розрахунку на 1 м? площі приміщення. У цьому випадку необхідна продуктивність вентилятора підраховується за формулою P = p * F, де p - значення повітрообміну в розрахунку на 1 м? площі приміщення в м?/год; F- площа приміщення в м?.
5
Для деяких приміщень (туалетів, ванних кімнат, суміщених санвузлів) існують фіксовані значення повітрообміну. У цьому випадку потрібно просто прийняти продуктивність вентилятора рівною цьому значенню. Наприклад, для туалету та ванної кімнати значення повітрообміну приймається рівним 25 м?/Год, для суміщених санвузлів - 50 м?/Год.
Будь-яке приміщення або ємність має певний об'єм. Причому навіть якщо приміщення або ємності порожні, це не означає, що вони порожні абсолютно - їх обсяг заповнений повітрям. Тобто визначення обсягу повітря при атмосферному тиску зводиться до розрахунку обсягу ємності або приміщення. Якщо ж мова йде про визначення маси повітря в певному обсязі при нормальних умовах, потрібно використовувати закон Авогадро.
Вам знадобиться
  • - рулетка,
  • - калькулятор,
  • - довідник з фізики,
  • - довідник з математики.
Інструкція
1
Повітря - це суміш водяної пари, кисню, азоту, аргону, вуглекислого газу. Крім того, в повітрі присутні неон, метан, гелій, криптон, водень, ксенон. Однак оскільки утримання всіх цих газів у повітрі менше 0,01%, зазвичай, говорячи про склад повітря , їх не згадують. Але те, що повітря - це суміш газів, говорить про те, що в залежності від температури і тиску, різні компоненти повітря поводяться не однаково. Інакше кажучи, в залежності від тиску і температури змінюється процентний склад повітря (в горах, наприклад, кисню в повітрі менше) і вміст у ньому водяної пари (вологість повітря ). Крім того, на склад повітря впливають і інші фактори: у містах - більше вуглекислого газу, ніж у лісі, на болотистій місцевості - більше метану і так далі.
2
Виміряйте геометричні розміри приміщення або ємності. Залежно від форми ємності або приміщення, може знадобитися довжина, ширина, висота і діаметр.
3
Скористайтеся довідником з математики: підставте у формули для обчислення обсягу геометричних тіл отримані значення.
4
Проведіть обчислення за допомогою калькулятора або в розумі. Отримані результати і будуть визначати кількість повітря в приміщеннях або ємкостях.
5
Підставте отримане значення обсягу в пропорцію, побудовану на основі закону Авогадро. 1 моль повітря важить 0,028 кг і займає обсяг 22,4 л. Значить, маса повітря в певному обсязі V буде рівна добутку величини цього обсягу в літрах і молярної маси (0,028 кг), поділеному на молярний об'єм газу (22,4 л).
Зверніть увагу
При обчисленнях стежте за тим, щоб всі величини бралися в одних системних одиницях.
Корисна порада
При різниці температури в 20оС, об'єм повітря змінюється на 8%. Це використовується, наприклад, в повітроплавання - повітря, що заповнює повітряну кулю розігрівається спеціальною газовою горелкой.Для перерахунку величини молярного об'єму (22,4 л при температурі 0оС і тиску 1 бар) на інші температури і тиску, використовується формула Менделєєва-Клапейрона, що зв'язує воєдино масу газу, його температуру, тиск і об'єм. Всі необхідні дані можна взяти в довіднику з фізики.