Що таке метафізика.

Одним з визначальних властивостей людини є постійний пошук і незадоволеність знайденим. Протягом усього життя ми намагаємося пізнати світ, але чим більше просуваємося в цьому, тим більше задаємо собі питань. Постійно узагальнюючи і шукаючи найбільш глобальні відповіді, людство створило, напевно, саму спірну і невизначену область знань - метафізику.
Як не дивно, з класичною фізикою даний напрямок не має нічого спільного. Приставка «мета» в даному випадку має сенс «початок», «витік», а сама суть науки в тому, щоб знайти першопричину всього людського буття та існування світу. Одним з перших трактатів по метафізиці вважаються 14 томів Аристотеля, в яких він розмірковує про «перших пологах сущого». Сьогодні, метафізика як філософське протягом будується на ряді основних питань: «Що можна вважати причиною всіх причин і початком будь-якого початку?», «Що є сама базова операція, на основі якої стоятся всі інші?», « Яка перша теорема, з якої виводяться всі інші, і як її довести без використання будь-яких аксіом? »Незважаючи на те, що питання ці не мають явної практичної спрямованості і кимось можуть бути названі« демагогією », для філософських систем і концепцій вони мають першорядне значення. Відповідь на ці них стає точкою відліку для всіх інших думок, праць та робіт мислителя; єдино певні природні аксіоми допомагають підтвердити вірність міркувань автора. Важливо зазначити, однак, що метафізика майже ніколи не розглядається в перших працях філософа. Швидше, навпаки - метафізичні питання виникають тоді, коли всі інші вирішені, вже після того, як «концепція світу» вибудувана і впорядкована. Якщо додати до цього неможливість знаходження єдиного відповіді про "причини причин», то цілком очевидно, що метафізика є абсолютно суб'єктивний розділ і без того не надто конкретної науки - філософіі.На сьогоднішній день метафізика втрачає своє значення і затребуваність, багато в чому це пов'язано з повною відсутністю якісної цінності. Наприклад, Л. Вітгенштейн у своїх працях визначає даний розділ знання як мовну гру, яка не має рішення самої себе і виявляється повністю безглуздою. Аналогічна тенденція в міркуваннях спостерігається серед усього інтелектуальної спільноти, що може незабаром призвести до повної відмови від подібної гілки науки.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=wubwsh-fIx0