Що таке дебет і кредит.

Дебет і кредит - це поняття, що використовуються в бухгалтерському обліку. Дебет - це ліва сторона бухгалтерського рахунку, що походить від латинського слова - «повинен». Права сторона рахунку називається кредитом і походить від латинського - «вірити».
Таке позначення сторін рахунка склалося історично. Вони з'явилися на тій стадії розвитку, коли сутність бухгалтерського обліку полягала у відображенні взаємин між постачальником і боржником, позичальником і банкіром.В даний час дані терміни втратили своє буквальне значення. Дебет рахунку позначає майно або майнові права підприємства залежно від обліковуються на рахунку фактів. З терміном «дебет» пов'язане поняття «дебетовий оборот», що включає господарські операції, здійснювані за певний проміжок часу, що призводять до збільшення майна організації або зменшенню джерела їх формування. Стан майна, який обліковується на деякому рахунку на певний момент часу, носить назву дебетового остатка.Кредіт - протилежна сторона рахунки, необхідна для відображення пасивів (джерел формування майна) підприємства. Отже, кредитовий оборот - це господарські операції, які призводять до збільшення його зобов'язань (пасивів) або зменшення активів. Таким чином, господарські операції, що записуються на рахунку, викликають збільшення або зменшення групи засобів, для якої він відкритий. А кожна сторона рахунку призначена для роздільного відображення зменшення або збільшення сум. При відображенні господарських операції по активних рахунках (рахунках майна) дебетовий оборот позначає збільшення вказуються на ньому сум. Дебетовий оборот за пасивними рахунками (рахунками зобов'язань організації), навпаки, вказує на їх зменшення. Кредитовий оборот за активними рахунками позначає зменшення записаних на ньому сум, а по пасивних - їх увеліченіе.Налічіе у рахунку двох сторін обумовлено необхідністю роздільного обліку операцій на ньому (збільшення та зменшення), а також зручністю записів за рахунком.