Що таке умовне паливо. Як знайти масу умовного палива.

Умовне паливо - це прийнята при розрахунках одиниця обліку органічного палива, тобто нафти та її похідних, природного і спеціально одержуваного при перегонці сланців і кам'яного вугілля газу, кам'яного вугілля, торфу - яка використовується для звірення корисної дії різних видів палива в їх сумарному обліку.
Простіше кажучи, умовне паливо - це визначення кількості енергії в заданому вигляді топліва.Распределеніе та виготовлення ресурсів обчислюють в одиницях умовного палива, де в якості розрахунку приймається 1 кілограм палива з теплотою згоряння 7000 ккал/кг або 29,3 МДж/кг. Для довідки: один гігаджоуль рівнозначний 26,8 м? природного газу при стандартному тиску і температурі. Один тераджоуль дорівнює 1 000 000 000 000 джоулів, а за допомогою 1 мегаджоуля можна нагріти до температури 238 846 градуса 1 грам води! Такий розрахунок прийнятий у вітчизняній статистиці. У міжнародних енергетичних організаціях прийнятий за одиницю умовного палива нафтовий еквівалент, який позначається абревіатурою ТОЕ - Tonne of oil equivalent - тонна нафтового еквівалента, що дорівнює 41,868 ГДж.В формулою співвідношення між умовним паливом і натуральним враховується маса кількості умовного палива, маса натурального палива, нижча теплота згоряння даного натурального палива і калорійний еквівалент.Експлуатація умовного палива особливо зручна для порівняння економічності різноманітних теплоенергетичних установок. Для цього в енергетиці використовується наступний показник - кількість умовного палива, витраченого на вироблення одиниці електроенергіі.В Останнім часом у країнах, що відчувають нестачу в енергетичних ресурсах, особливо в США, ціни на енергоносії визначають в доларах. Особливо широкого поширення набуло поняття «термальна ціна» палива. Серед фахівців поняття термальною ціни, а точніше - Британської термальною одиниці (BTU) розраховується так: 1 Btu дорівнює 1054,615 Дж. Термальні ціни особливо високі на рідке і газоподібне паливо. Контрольний пакет нафтових родовищ належить США. 56,4% світових запасів природного газу знаходиться в Росії і Іране.С допомогою умовного палива можна розрахувати і спланувати сумарний енергетичний баланс і сумарний паливний баланс, як окремої галузі, так і країни і навіть всього світу в цілому.