Що таке топоніміка.

Термін топоніміка (від грец. Topos - місце і onoma - ім'я) - прикладна наукова галузь, що вивчає географічні назви. Вона досліджує їх походження, сенс, зміна в часі, сучасне звучання і написання. При проведенні топонімічних досліджень необхідні знання з історії, географії, лінгвістиці. Об'єктами вивчення цієї науки є топоніми - сукупності географічних назв, властивих тій чи іншій території, місцевості.
Будь топонім, насамперед, дозволяє прив'язати до певної ділянки території знаходяться на ньому об'єкти - вулиці, населені пункти, гідрографію, рослинність. Він дозволяє зафіксувати їх місце розташування на поверхні Землі. Кожна людина здатна пригадати кілька десятків таких топонімів. Досить назви, щоб представити точно, де розташований той чи інший об'єкт: пік Еверест, міста Лондон, Вашингтон і Москва, вулиці Тверська, Арбат або Якиманка. Без топоніміки стає абсолютно неможливою навігація по картах, робота транспорту та почти.Названія ці цікаві та історією своєї появи. Багато хто з них відсилають до першооснов існували на даній території стародавніх мов, історичним подіям, особливостям рельєфу місцевості. Традиційно існуючі топоніми, що дійшли в первозданному вигляді, зберегли до наших днів слова, які вже зникли з мови. Часто їх супроводжують легенди, пов'язані з їх появою на картах. Ось чому їх вивчення так важливо краєзнавцям і тим, кому небайдужа історія своєї страни.Топоніміческіе традиції даної місцевості враховують комісії з топоніміки, які існують при органах влади. Вони займаються присвоєнням назв новим вулицям, площам, провулках, населеним пунктам. Ці ж комісії відповідають за їх перейменування, з урахуванням сформованих історичних назв та особистостей, біографія яких була пов'язана з цими місцями. Це стає можливим, якщо сприймати топоніми як особливі слова, що мають велику інформаційну цінність, які потребують спеціального вивченні і навіть охорону, враховуючи ту функцію, яку вони відіграють у язике.Топоніміка має різний підхід до назв об'єктів. Вона пропонує свої закони і правила для назв природно-фізичних і рукотворних об'єктів, назв населених пунктів і місцевостей, внутрішньоміських топонімів. Підрозділами топоніміки є: ойконіми, що вивчає назви населених місць, гидронимия - назви гідрографічних об'єктів, ороніми - назви особливостей земної поверхні та її рельєфу і космонімія - назви космічних тіл. Макротопонімія вивчає великі території і географічні об'єкти, Мікротопонімія - особливості місцевого ландшафту і дрібні географічні об'єкти.