Як знайти фокус еліпса.

Форму еліпса мають багато реальні об'єкти. Наприклад, в природі еліптичну форму мають орбіти планет Сонячної системи, а в техніці - втулки. За своїми властивостями еліпс нагадує коло і є її похідною.
Інструкція
1
Еліпсом називається геометричне місце точок, для яких сума відстаней двох заздалегідь заданих точок на площині постійна. За своєю формою еліпс являє собою сплюснутую окружність. В нього є так звані фокуси, щодо яких і будується еліпс. Одним з його параметрів є фокусна расстояніе.Прежде ніж побудувати еліпс, ознайомтеся з визначенням фокусів і їх розташуванням. Відзначте два фокуси F1 і F2, а потім проведіть деякий відрізок S. Накресліть рівнобедрений трикутник таким чином, щоб фокусна відстань F1F було його основою. Точка B є вершиною точки трикутника, і вона повинна стосуватися дуги еліпса.
2
Після того як трикутник побудований, зробіть його дзеркальне відображення так, як показано на малюнку, і накресліть еліпс таким чином, щоб відрізок BB 'був перпендикулярний до відрізка F1F. Тоді відстань від точки C до точки F називається велика піввісь еліпса і позначається буквою а. Подвоєне значення 2а цієї півосі дорівнює відрізку S. Малої полуосью є відстань від центру еліпса до точки C.
3
Знову зверніть увагу на трикутник CF1F. Середина відрізка Про одночасно є центром як еліпса, так і відрізка F1F, який, в свою чергу, є фокусною відстанню фігури. Зверніть увагу на трикутник CОF, і ви побачите, що він є прямокутним. Причому CF - це гіпотенуза трикутника, ОВ - менший катет, OF - більший катет. Для того щоб знайти фокусна відстань еліпса, потрібно визначити довжину відрізка OF. Оскільки відома гіпотенуза BF - велика піввісь і менший катет ОВ - мала піввісь еліпса, то по теоремі Піфагора знайдіть OF: OF =? A ^ 2-b ^ 2.Расстояніе OF також іноді називають ексцентриситетом еліпса, яке позначається літерою с. Фокусна відстань обчисліть наступним чином: F1F2 = 2c = 2? A ^ 2-b ^ 2.