Як провести семінар в початковій школі.

Одним із завдань, що стоять перед адміністрацією школою та педагогами, є проведення різних тематичних семінарів для учнів або ж їх батьків. Мета семінару - показати і розглянути з різних сторін аспекти тієї чи іншої проблеми, а також знайти можливі шляхи її вирішення.
Вам знадобиться
  • література, яка розкриває питання семінару, роздатковий матеріал для учасників, наочні посібники.
Інструкція
1
Виберіть тему семінару, яка актуальна для учнів початкової школи. Ознайомтеся з методичною літературою щодо питань, які ви хочете розглянути.
2
Узагальніть дані в одне ціле. Розбийте підсумковий матеріал на декілька розділів так, щоб розгляд питання проходило поетапно.
3
Спираючись на знайдену інформацію, підготуйте роздатковий матеріал, що містить головні моменти опису та розв'язання проблеми. Пам'ятайте, що він повинен бути представлений в доступній формі для учнів початкової школи. Розробіть наочні посібники, приміром, стінгазети.
4
Перевірте, укладаєтеся ви у відведений для семінару час. Якщо передбачається його проведення протягом декількох днів, так як тема велика, розділіть її на кілька логічно завершених підпунктів.
5
Проведіть семінар в початковій школі у формі дискусії, періодично запитуючи у учнів їхню думку про розглянутої проблеми. Пропонуйте дітям заздалегідь підготовлені вправи. За допомогою вправ виявите послідовність дій, які б скоїв дитина, зіткнувшись з такого роду проблемою.
6
Задавайте навідні запитання, які допоможуть учням сформулювати чітку відповідь.
7
По закінченні семінару запропонуйте дітям скласти в письмовій або в усній формі висновки по темі семінару. Також заздалегідь підготуйте тестовий матеріал, який дозволить визначити, наскільки кожна дитина освоїв отриману інформацію.
8
При необхідності, підготуйте звіт для адміністрації школи про хід проведення семінару.
Відкритий урок у початковій школі може бути проведений за бажанням самого вчителя або на прохання навчальної комісії. Мета такого заняття полягає в демонстрації нових навчальних розробок і методичних програм. Комісія оцінює діяльність вчителя і його здатність в грамотному поясненні матеріалу, роботі з дітьми та впровадженні власних ідей.
Інструкція
1
Перед виступом на відкритому уроці, ви повинні заздалегідь продумати хід заняття і скласти докладний письмовий план. Обміркуйте тему уроку. Вона повинна бути новою, тобто які раніше не обговорюваної на заняттях. Підберіть методичну та навчальну літературу. Докладний план повинен включати в себе вступну промову вчителя, пояснення нового матеріалу, обговорення та закріплення пройденої теми, виконання завдань. Бажано включити в план уроку фізкульт хвилинку для дітей молодшого шкільного віку.
2
Якщо у вас є необхідне обладнання (комп'ютер, проектор та інтерактивна дошка), приготуйте презентацію або підберіть розвиває мультфільм, відповідний темі уроку. Також ви можете використовувати інтерактивну дошку замість звичайної дошки для наочного пояснення навчального матеріалу.
3
Перед проведенням відкритого уроку заздалегідь розкладіть на вчительському столі необхідні навчальні матеріали та план проведення заняття. Також вам може знадобитися дидактичний матеріал для пояснення нової теми. Якщо ви підготували презентацію або мультфільм для показу, то заздалегідь увімкніть комп'ютер. Подбайте про організацію місця для комісії, яка буде присутня на уроці.
4
На самому початку уроці скажіть вступну промову, звернену до учасників комісії. Коротко розкажіть про тему уроку і метою заняття. Потім перейдіть до основної частини уроку, поясніть новий матеріал, покажіть презентацію або навчальний мультфільм. Після цього запитайте дітей про питання, що виникли в ході пояснення нового матеріалу. Дайте учням невеликі завдання з пройденої теми і надайте необхідну допомогу при виниклі труднощі.
5
В кінці заняття зробіть короткі висновки про пройденої теми та проведенні уроку. Вислухайте думки членів комісії і дайте відповідь на поставлені вам запитання. Намагайтеся вести себе впевнено, навіть якщо в ході уроку виникли невеликі труднощі або затримки. Подякуйте комісію за поради і присутність на занятті.