Як узагальнити досвід роботи вчителя. Як провести обобщеніне досвіду роботи вчителя.

Педагогічний досвід являє собою цілісну характеристику методів вирішення тих чи інших педагогічних проблем. Цей метод повинен мати певні закономірності і відповідати деяким умовам. Необхідність в узагальненні, тобто в осмисленні діяльності педагога з наукової точки зору, виникає, якщо у вчителя скупчилася велика кількість методичних напрацювань з даної теми.
Вам знадобиться
  • - методичні розробки з теми;
  • - дидактичний матеріал і посібники:
  • - фотографії та відеоматеріали, що ілюструють досвід;
  • - комп'ютер з Інтернетом.
Інструкція
1
Визначте підстави, які дозволяють вам узагальнити свій педагогічний досвід або досвід іншого вчителя. Наприклад, ви працюєте за певною авторською програмою. Коротко опишіть, що це за програма, чому ви взяли саме її. Розкажіть, в чому полягають її основні дидактичні принципи і як ви їх використовуєте у своїй роботі. Це і є предмет узагальнення.
2
Визначте мету своєї роботи. Вони можуть повністю повторювати цілі тієї чи іншої програми або відповідати якійсь їх частині. Якщо мова йде про вашу авторською програмою, вкажіть повністю завдання, які ви маєте намір вирішити з її допомогою. Завдання ставляться освітні, виховні і розвиваючі.
3
Опишіть форми роботи за даною методикою. Це можуть бути традиційні уроки, семінари, екскурсії, Інтернет- уроки і багато іншого. Форми роботи повинні максимально сприяти вирішенню поставлених завдань.
4
Розкажіть про результати своєї роботи. Використовуйте для цього результати діагностики або ж дані незалежної системи контролю знань учнів. Діагностику необхідно провести як на початку роботи за даною програмою, так і на проміжних етапах. Існує чимало методів її проведення. Це можуть бути як традиційні письмові роботи, так і всілякі тести, і віддалена діагностика по системі "Питання - відповідь".
5
Проаналізуйте, за рахунок чого вам вдалося досягти позитивного результату. Порівняйте ваші методи з методами ваших попередників, які працювали з даної теми. Необхідно також розповісти і про умови, в яких може здійснюватися робота по даній програмі, і про дидактическом матеріалі, який ви використовуєте.
6
Може статися й так, що вам доведеться не представляти свій педагогічні досвід, а оцінювати чужий. Визначте критерії, за якими ви будете його оцінювати. Зверніть увагу на тематику і методи. Вони повинні бути актуальними. Узагальнення досвіду має представляти собою завершену методичну розробку, незалежно від обсягу. Навіть якщо педагог працює за вже існуючою програмою, він повинен представити свої творчі знахідки, будь то тематика уроків або методи їх проведення. Необхідно, щоб всі положення були викладені в логічній послідовності, зрозумілою мовою і з точним дотриманням термінології.
7
Знайдіть найбільш підходящі форми поширення педагогічного досвіду можуть бути різними. Традиційний спосіб - набрати на комп'ютері і роздрукувати, приклавши зображення дидактичних матеріалів. Саме така форма найчастіше потрібно при підготовці до конкурсів "Учитель року" і "Вихователь року". Найбільш цікаві та об'ємні методичні розробки можна видати в спеціалізованих збірниках або навіть окремою брошурою. Але в наш час можна використовувати й інші способи.
8
Якщо ви вважаєте, що ваші напрацювання будуть цікаві багатьом вашим колегам, створіть свій сайт. Розмістіть на ньому свою методику, розкажіть про її особливості. Поділіться, які посібники ви використовували і з якою метою. Можна доповнити виклад фотографіями та відеоматеріалами. Можна організувати форум і обговорювати на ньому вашу програму. Дуже багато можливостей для обміну досвідом дають соціальні мережі. Організуйте групу. Проведіть вебінар. Використовувати для нього, крім соціальних мереж та спеціалізованих форумів, можна ISQ і Skype.
Хороший учитель сьогодні - це і професіонал, і особистість. Для того щоб стати професіоналом, необхідно постійно нарощувати свій досвід : знайомитися з новими методами, технологіями, удосконалювати свої вміння, займатися самоосвіта. Щоб визначити, в якому напрямку рухатися далі, потрібно періодично узагальнювати досвід роботи.
Інструкція
1
Висновки, думки, що виникають в процесі аналізу і зіставлення окремих фактів, явищ - це і є узагальнення педагогічного досвід а. Виберіть таку тему для узагальнення, яку вважаєте найбільш важливою, потрібною, в якій ви досягли певних успіхів (головний критерій оцінки роботи - результати), накопичили достатньо матеріалу. Це може бути методика викладання певного предмета або педагогічної діяльності в загальному. Потім сформулюйте назву і виберіть форму. Можливо, це буде доповідь, або стаття, або методична розробка, рекомендація. Найбільш повною і цікавою є форма цілісного опису досвід а.
2
Почитайте літературу з вашої тематики, систематизуйте свої спостереження за тим, що і як ви робите, що вміють ваші учні, які у них результати, зробіть висновки. Якщо ви все обдумали, склали план, можна приступати до написання роботи. Слідкуйте за тим, щоб ваш досвід не "загубився» в загальних міркуваннях і теоретичних викладках. Врахуйте ще один важливий момент - ваше оповідання про те, що і як ви робите, має бути доповнене розповіддю, як розвиваються ваші учні, діагностичними матеріалами, конкретними прикладами і досягненнями. Не бійтеся відображати не тільки успіхи, але й недоліки, помилки, труднощі.
3
Ретельно працюйте над змістом вашого узагальненого доповіді. Введення не повинно бути дуже великим, в основній частині намагайтеся писати не надто науковими фразами, в іншому випадку навряд чи хтось зможе дочитати вашу роботу до кінця. Краще викладіть матеріал стисло, логічно витримане, простим, ясним і зрозумілим мовою. Уникайте повторень, стежте за тим, щоб мова ваша була грамотною, без стилістичних, граматичних, орфографічних і пунктуаційних помилок.
4
Обов'язково доповніть теоретичну частину вашого узагальнення досвід а роботи додатками: учнівськими роботами, фрагментами уроків, діагностичними матеріалами, таблицями, списком літератури.