Як писати рецензію на текст.

Приводом до написання рецензії на текст є бажання висловити власне ставлення до прочитаного. Особиста думка в даному випадку повинно ретельно обґрунтовуватися глибоким і аргументованим аналізом.
Інструкція
1
Почніть з бібліографічного опису твору: вкажіть автора, назва, видавництво, додайте рік випуску і короткий (одне-два речення) переказ змісту. Враховуйте, що докладний переказ тексту знижує цінність рецензії, так як нецікаво буде читати твір. До того ж, це вказує на низьку якість роботи рецензента.
2
Проведіть комплексний аналіз тексту, або критичний розбір. Тут слід охарактеризувати такі моменти, як: - сенс назви твору; - аналіз форми і змісту; - особливості композиції; - майстерність автора у зображенні героїв; - Індивідуальний стиль пісателя.Обратіте увагу на назву твору, воно має бути багатозначне, це свого роду метафора, символ.
3
Приділяйте увагу при аналізі тексту композиційним прийомам (литота, антитеза, кільцеве побудова і т.д.) використовуваним автором у творі. Зверніть увагу на які частини умовно можна розділити текст, яким чином вони розташовані.
4
Оцініть стиль, оригінальність подачі письменником. Розберіть образи образи, художні прийоми, які використовуються в творі. Подумайте, в чому полягає неповторний, індивідуальний стиль.
5
Підведіть підсумок, озвучивши ідею твору ще раз. Тут доречно дати загальну оцінку тексту і висловити свою точку зору щодо значущості такого в мистецтві, актуальності та духовної цінності.
6
Складайте рецензію на наукову роботу (курсову, дипломну, рукопис, дисертацію) за таким планом: 1) Вкажіть предмет аналізу (тему, жанр рецензованої роботи); 2) Повідомте актуальність теми роботи; 3) Освітіть короткий зміст рецензованої роботи , а також, її основні положення; 4) Дайте загальну оцінку роботи; 5) Вкажіть недоліки, недоліки роботи.