Як написати хорошу характеристику.

Характеристика співробітника являє собою документ з коротким відгуком про його службової та громадської діяльності на підприємстві. Також в характеристиці оцінюються ділові, психологічні та моральні якості людини.
Інструкція
1
Вкажіть першим ділом прізвище, ім'я та по батькові людини, дату народження, його освіту, список навчальних закладів та курсів підвищення кваліфікації, вчені ступені. Напишіть дані про підприємство (місце роботи працівника), перерахуйте в хронологічному порядку займані ним посади і посадові обов'язки.
2
Оцініть ділові та особистісні якості людини, на яку пишеться гарна характеристика. Дайте позитивну оцінку професіоналізму та досвіду роботи співробітника, його знанням, умінням і навичкам за фахом і займаної посади. Зверніть увагу, наскільки добре співробітник ознайомлений з нормативною документацією, зі своїми трудовими обов'язками і правами, як ретельно він слідує посадової інструкції.
3
Напишіть про працездатність людини та її вмінні розвиватися і здатності до навченості. Розкажіть, що співробітник своєчасно і якісно вирішує поставлені перед проблеми і завдання, вміє правильно планувати свій робочий час і вирішувати складні ситуації, проявляє помірну активність та ініціативність. Акцентуйте увагу на індивідуальних досягненнях, особистому зростанні людини, її вагомі результати роботи.
4
Відзначте ділові якості співробітника. Опишіть, як він вміло вирішує конфліктні ситуації, управляє своїми підлеглими, знаходить підхід до колег, взаємодіє зі співробітниками суміжних відділів. Напишіть про премії, подяки, грамоти, якими нагороджувався співробітник.
5
Розкажіть у висновку про психологічних і етичних якостях людини. Приміром, напишіть наскільки людина стрессоустойчів, доброзичливий, комунікабельний.
6
Використовуйте для хорошої характеристики позитивні оціночні висловлювання. Наприклад, «великий досвід», «високий рівень знань», «дуже добре знайомий з питаннями ...».