Що таке індустріалізація.

Індустріалізація - це економічно підкріплений процес переходу з ремісничого на велике машинне виробництво, завдяки якому суспільство переходить від аграрно-ремісничого до індустріального типу розвитку, при переході на який економіка починає розвиватися екстенсивно.
Цей перехід пов'язаний з розвитком природничих наук і нових технологій в промисловості, особливо в таких її галузях як металургія і виробництво енергії. Для переходу держави на індустріальний розвиток необхідне проведення певних реформ в політиці, законодавстві, потрібно володіти достатньою кількістю сировинних і дешевих трудових ресурсів. Промисловість індустріального типу спрямована на виробництво максимально можливої кількості продукції, який поступово переростає в світовий ринок продукції. При індустріалізації вторинний сектор економіки (сектор переробки сировини) починає переважати над первинним сектором (видобуток ресурсів, сільське господарство.) Індустріальний тип розвитку суспільства допомагає швидкому розвитку наукових дисциплін і технологій і впровадження їх у виробництво, сприяє як підвищенню доходів населення, так і зростанню числа самого населення. Процес індустріалізації розпочався в 17 столітті в країнах Західної Європи, насамперед - Великобританії, у зв'язку з підвищенням ефективності ведення сільського господарства. Це забезпечило зростання населення, і відтік оказавшейся надлишкової частини населення в міста, де трудові ресурси були необхідні в процесі виробництва. Процес індустріалізації значно прискорився в 19 столітті, коли стався прорив технологій і був винайдений двигун внутрішнього згоряння, широко стало використовуватися електрика і електроприлади, на виробництві з'явився конвейер.Постепенно виробники почали орієнтуватися на все більш механізоване і наукомістке виробництво, що дозволяє випускати стандартизовану продукцію за мінімальний час при мінімальному використанні людської праці. Внаслідок індустріалізації почалася урбанізація суспільства - все більша частина населення стала жити в містах. Індустріалізація вплинула і на склад сім'ї: з великої, що включає кілька поколінь аграрної сім'ї вона перетворилася в нуклеарную, в яку входили тільки батьки та їхні неповнолітні діти.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=64KKnmuLItw