Що таке комунікація.

Без комунікації важко уявити нинішню життя. Вона є невід'ємною частиною спілкування. Знаючи основні її принципи, можна будувати більш ефективні відносини як в особистому житті, так і в бізнесі.
Інструкція
1
Комунікація - це процес, в результаті якого повідомлення передається від адресата реципієнту. Ваше послання може бути сприйнято з більшою ефективністю, якщо ви уважно поставитеся до складання повідомлення, до вибору каналів його передачі, контексту, а також зворотного зв'язку.
2
Адресат в процесі комунікації являє собою джерело інформації. Саме від нього залежить, як буде подано повідомлення, чи буде воно емоційно забарвлене, яка частка суб'єктивності буде мати місце і т.д.
3
Повідомлення, згідно Лассуела, є кодом, тобто його сенс закодований в мовну або письмову форму. Тому можуть виникнути труднощі при сприйнятті інформації. Реципієнт (отримувач) може розшифрувати код неправильно, і тоді сенс повідомлення буде спотворений. Це значною мірою знижує ефективність комунікації.
4
Канали комунікації являють собою все те, за допомогою чого повідомлення передається від відправника до одержувача. Це може бути і особиста розмова, і розмова по телефону, і спілкування по e-mail. Якщо говорити про комунікації в більш масштабному плані, то слід зазначити, що до її каналам може відноситися телебачення, радіо, преса, інтернет і т.д.
5
В процесі передачі повідомлення можуть виникати різні бар'єри, від подолання яких, залежить, чи буде досягнутий очікуваний ефект від комунікації чи ні. Бар'єри можуть бути мовні, наприклад, якщо адресант і реципієнт є носіями різних мов. Можлива поява і смислових бар'єрів, наприклад, якщо люди, які беруть участь в комунікації, відносяться до різних соціальних верств, мають різний рівень освіти і т.д.
6
Контекст або умови комунікації також грають важливу роль в досягненні ефективності передачі та отримання повідомлення. Слід враховувати, що навколишнє обстановка може як заважати цьому процесу, так і сприяти йому.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=ymxg3q4TYdA