Як скласти протокол місця події.

Оглядом місця події визнається оперативно-слідче захід, спрямований на виявлення, первинне дослідження і фіксацію слідів скоєного злочину. Огляд місця події дозволяє зробити висновок про механізм вчиненого злочину і в цілому сформувати картину події. Якісно проведений огляд місця події забезпечить успішне проведення подальшого розслідування кримінальної справи.
Інструкція
1
Кримінально-процесуальний кодекс України говорить про те, що протокол огляду місця події повинен складатися безпосередньо в процесі проведення огляду або відразу після його завершення і підписується усіма що у ньому особами (слідчим, понятими, експертами, оперативними співробітниками і т .д.). Протокол обов'язково має бути оформлений у письмовому вигляді. До нього можуть бути додані відеозаписи, фотографії, звукозапису та інші засоби фіксації, отримані в процесі огляду.
2
Протокол огляду місця події умовно можна розбити на вступну, описову і заключну частини. У вступній частині протоколу вкажіть місце, дату і точний час його проведення, посада та прізвище слідчого, дані всіх інших учасників огляду (понятих, експертів тощо), підстава його проведення (наприклад, повідомлення про злочин), погодні умови на момент його проведення та умови освітленості. Після цього зробіть в протоколі позначки про роз'яснення прав понятим та експерту - вони повинні запевнити даний факт своїми підписами.
3
Далі слід основна частина протоколу, в якій повно і об'єктивно, але без зайвої деталізації, уникаючи двозначних виразів, відобразіть весь хід даного заходу і коротко опишіть виявлені докази. Опис повинен давати достатнє уявлення обстановки, щоб у разі необхідності його можна було повністю відтворити. Все скоєні в ході огляду дії фіксуйте в тій послідовності, в якій вони відбувались. Обов'язково вказуйте факт застосування технічних засобів (якщо вони застосовувалися) і спосіб фіксації та упаковки речових доказів.
4
В заключній частині протоколу огляду зафіксуйте час його закінчення, ще раз окремо перерахуйте всі вилучені речові докази та додатки до протоколу (схеми, дактилоскопічні плівки, відбитки слідів і т.д.), внесіть заяви і зауваження (якщо вони є ) від беруть участь осіб з приводу складання протоколу і проведеного огляду. Після цього протокол має бути підписаний усіма особами, що брали участь у його проведенні.