Як підсумувати в Ексель осередки. Як в екселя поставити знак не дорівнює.

Програма MS Excel призначена для роботи з електронними таблицями. Цей додаток дуже зручно використовувати для здійснення різних видів обчислень за допомогою вбудованих функцій і формул. Крім найпростіших обчислень додавання, ділення, множення і віднімання, програма здатна робити розрахунок за допомогою фінансових і логічних функцій.
Вам знадобиться
  • - програма MS Excel.
Інструкція
1
Запустіть програму MS Excel, щоб виконати підсумовування осередків. Встановіть для осередків, в яких ви будете вводити цифри, числовий або грошовий формат. Для цього виділіть діапазон комірок, клацніть правою кнопкою миші і виберіть опцію «Формат ячеек». Або виберіть меню «Формат» і пункт «Осередки». Перейдіть у вкладку «Число» і виберіть потрібний формат комірки. Встановіть необхідну кількість знаків після коми і клацніть «ОК».
2
Введіть потрібні дані в осередку, щоб визначити суму чисел в Excel. Для введення однакових або збільшуються на порядок значень (наприклад, 10, 12, 14) використовуйте функцію «Автозаповнення». Якщо необхідно порахувати суму комірок, що знаходяться в одному стовпці або рядку, а результат вивести в останній комірці, виділіть стовпець з даними і натисніть на кнопку «Автосумма» на панелі інструментів.
3
Виконайте розрахунок суми значень в комірках Excel за допомогою «Майстра функцій». Для цього виділіть клітинку, в якій необхідно отримати результат, введіть знак «Так само». Клацніть по кнопці «Майстер функцій» на панелі інструментів. Зі списку функцій виберіть «Сума» або Sum.
4
У вікні, клацніть по кнопці праворуч від поля «Число» і виділіть діапазон комірок, або введіть його в даному полі і клацніть по кнопці «ОК». Діапазон вводиться в наступному форматі: наприклад, для визначення суми осередків від A1 до A19 введіть їх через двокрапку. Щоб підсумувати два діапазони, візьміть їх в дужки і між ними поставте знак «Плюс».
5
Клацніть «ОК». Функцію можна додати вручну, для цього в потрібній клітинці введіть знак «Так само», напишіть Sum або «Сум», залежно від версії програми. Далі виділіть діапазон комірок і клацніть Enter.
6
Виконайте розрахунок суми в осередках, якщо числа знаходяться в різних місцях таблиці і їх не можна об'єднати одним діапазоном. В осередку, в якій необхідно отримати результат, введіть знак «Так само». Далі виділіть першу клітинку, щоб ввести посилання на неї в формулу, поставте знак «Плюс», виділіть наступну комірку, знову «Плюс». Послідовно виділяйте необхідні комірки і клацніть Enter.