Як підвищити фінансову стійкість підприємства.

Фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик діяльності підприємства в умовах ринкової економіки. Фінансово стійким є кредитоспроможності та платоспроможності підприємство, що має деякий запас власних коштів за умови, що їх величина перевищує розмір позикових джерел.
Інструкція
1
Для підвищення фінансової стійкості чітко контролюйте і керуйте дебіторською заборгованістю, стежте за її якістю і співвідношенням. Порушення договірних зобов'язань підприємства та несвоєчасна оплата проданих товарів призводять до втрати ділової репутації фірми і в підсумку до її неліквідності і неплатоспроможності. Для ефективного управління дебіторською заборгованістю необхідно: - контролювати платіжну дисципліну покупців; - орієнтуватися на більшу кількість покупців, щоб зменшити ризик несплати одним або декількома з них; - стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.
2
Для прискорення оборотності дебіторської заборгованості та забезпечення своєчасності розрахунків надавайте знижки дебіторам за скорочення строків погашення, використовуйте векселя в розрахунках з дебіторами, факторингові операції, застосовуйте комерційний кредит при взаємовідносинах з покупцями.
3
Для того щоб підвищити фінансову стійкість, створіть резерв по сумнівних боргах. Він являє собою дебіторську заборгованість організації, яка не погашена в терміни, встановлені договором, і не забезпечена необхідними гарантіями. Створення резерву дозволить заощадити на величині податку на прибуток, воно пом'якшує негативні наслідки безнадійних боргів, проте не усуває їх.
4
Ще одним варіантом підвищення фінансової стійкості є збільшення власного капіталу підприємства, наприклад, за рахунок випуску цінних паперів та реінвестування прибутку. При вирішенні питання про залучення позикових джерел необхідно оцінити сформовану структуру пасивів. Висока частка в них позикових джерел може зробити залучення нових коштів небезпечним для фінансової стійкості підприємства.