Що таке цінність.

Цінність - це важливість предмета, явища. При цьому його значимість і користь виступають як суб'єктивні оцінки конкретних властивостей, залучених до сфери суспільного буття людини. Дане поняття має широку сферу застосування, але особливо часто воно використовується у сфері мистецтва.
Інструкція
1
Цінність - це щось абстрактне, в чому людина практично постійно відчуває потребу. Якщо ця потреба перестала існувати в устремліннях особистості, це може вказувати на початок її моральної деградації. Цінності в нашому житті існують систематизовано, виступаючи при цьому орієнтиром у реальному світі. При цьому поняття «система цінностей» означає ті предмети і явища, які людина вважає найбільш важливими в навколишньому світі. Ця система, як правило, має безпосередній взаємозв'язок з мотивацією. Так, формування цінностей відбувається за участю пізнавальних і вольових процесів індивідуума.
2
Поняття «цінність» може бути вжито в самих різних значеннях: - у значенні характеристики предмета як визнання його значущості. У цьому сенсі виділяють такі види цінностей, як матеріальні і духовні. Матеріальні - це, наприклад, вироби з дорогоцінних каменів і металів, дорогі тканини та інші предмети, що відрізняються високою вартістю і естетичними якостями. Що стосується духовних цінностей, то «наочним» прикладом духовної цінності є моральність, мудрість, мистецтво. - У значенні вказівки на соціальну, культурну значимість предмета або явища. - В економіці цей термін вживається як синонім поняття «споживча вартість» - корисність предмета для споживача.
3
Методи формування цінностей в більшості своїй пов'язані з утворенням або з внутрінаціональної (або міжнародної) пропагандою тих чи інших понять цінності. Зазвичай сформовані під впливом економічних умов цінності мають широке поширення і вплив на цінності соціуму взагалі. Загальнолюдські (матеріальні і духовні) цінності завжди були в центрі уваги багатьох вчених-дослідників.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=5YSD18PqyTg